Втори живот за отпадъците

Един от основните фактори за определяне на екологичния отпечатък на пивоварната индустрия е генерирането и изхвърлянето на отпадъци през целия жизнен цикъл на продукта. Целите, които си поставя българската индустрия, са за нулев отпадък, който да се депонира, а всичко да се използва повторно в процеса на производство на бира или в друго производство. Пивоварните насочват усилията си към увеличение на трайността на суровините, правилният им подбор и оптимизиране на тяхната употреба и потенциалното им вторично използване. 

За да стигнат до нулев отпадък от производството си, пивоварите преминават през няколко етапа на анализ и конкретни действия. На първо място се прави оценка на различни потоци от отпадъци – в кой етап от производството идват, свързани ли са с някоя от суровините и т.н. След като се направят характеристиката и измерването при отделните операции, данните се използват за работа с доставчиците и клиентите, за да се идентифицират възможностите за премахване тези отпадъчни потоци. Ако това не е възможно, се търсят възможности за намаляване, повторна употреба или рециклиране („трите“ R на кръговата икономика – reduce, reuse, recycle). 

Всички отпадъци от производствения процес, като например зърнени продукти или отпадъчни дрожди са 100 % повторно използваеми в земеделието, фармацевтиката и козметичната индустрия. Зърната от пивоварните процеси са особено ценни. Едно от приложенията им е като храна за животни във ферми. Бирената мая е с високи хранителни стойности, използва се като хранителна добавка, пробиотик и за подпомагане на храносмилането. Това я прави идеална за производството на храна за котки и кучета. Етанолът пък също може да се отделя от отпадъците бира и се преобразува в гориво за транспорт. Други отпадъци, като стъкло, метал, хартия и картон, фолиа или дърво (транспортни палети) се предават в специализирани компании, за да бъдат рециклирани. 

Добра практика от международния обмен за зелена устойчивост

Етанолът, генериран от производството на бира, е ефективен източник на въглерод, който може да се използва за пречистване на битови отпадъчни води. Процесът се нарича денитрификация.

 Източник: https://www.visitgolden.com/

Етанолът помага за отстраняване на азота от отпадъчни води, като действа като източник на храна за микроскопични бактерии, които превръщат нитрата в безвреден азотен газ. Боулдър е град в Колорадо, Съединени американски щати, административен център на окръг Боулдър. Благодарение на сътрудничеството си със Златната пивоварна на Molson Coors Beverage Company (собственик и на пивоварна ,,Каменица“ АД) отпадните води на града се третират и пречистват по тази технология. Пивоварната захранва с отпадъчен от производството си етанол пречиствателната станция на града и по този начин от една страна намалява своя екологичен отпечатък, а от друга – помага за управлението на отпадъчните води на града. 

Виртуален тур в пивоварната можете да намерите тук

Полезни връзки: 

Molson Coors Sustainability Reporting

Докладване на Устойчивото развитие на „Каменица“ АД