Защо бирената каша е ценен продукт за фермерите

При производството на пиво един от основните субпродукти е бирената каша. За мнозина този страничен продукт е органичен отпадък, но за фермерите е ценен продукт, защото е питателна храна за животните, а за земеделците намира приложение за направа на компост. Всъщност бирената каша е натурален остатък от отработения ечемик и малц и е един от субпродуктите, който в най-големи количества се образува при производството на бира. В много пивоварни към ечемичната каша, която е много богата на протеини, се добавят пивоварни дрожди, известни като бирена мая. Така полученият субпродукт съдържа близо 80% вода, но повечето от пивоварните пресоват бирената каша, при което влажността й силно намалява с над 75%. 

Отработеният пивоварен ечемик не може да бъде използван повторно в производствения процес, но тъй като е много богат на протеини, фибри и други хранителни вещества е ценен ресурс, който заедно с бирената мая се оползотворява в много други области – животновъдството, компостирането, производството на био гориво и дори в козметиката. Едно от най-популярните приложения на преработения ечемик и бирената мая е оползотворяването им като ценен фураж и силаж за селскостопанските животни, като за целта има и специални разпоредби в Закона за фуражите. На годишна база у нас пивоварните предават на аграрния сектор над 72 хиляди тона бирена каша и над 5 тона бирена мая. 

Всички предприятия за производство на бира продават или даряват отработените в производството си зърнени култури на фермери. Това, разбира се веднага рефлектира в силно намаляване на отпадъците за депониране, намалява нуждата от зърно и традиционните растителни фуражи, необходими за изхранването на животните и е от важно значение за подпомагането на агро производството в съответния район. Сухото вещество в бирената каша е богато на сурови протеини и мазнини, съизмерими с тези на най-ценните фуражи с високо хранително съдържание, а по енергийната си стойност се доближава до концентрираните фуражи. За да си представим ясно защо бирената каша и мая са ценен ресурс за фермерите, нека се позовем на фактите. Според експертите, 10 тона бирена каша може да задоволи нуждите на приблизително 14 хиляди животни. Една дойна крава може да получава на ден 4 кг бирена каша и 1 л бирена мая. Същата дажба може да изхрани дневно 4 овце или 4 кози. 

Компостирането е друга възможност за повторна употреба на отработения ечемик и бирената каша в сектора на земеделието. Още повече, че системите за компостиране могат да се използва както за ечемика, така и за хранителни и хартиени отпадъци, органични вещества и др.