Отговорни комуникации

Като част от европейското семейство на производителите на пиво, СПБ прилага достиженията на саморегулаторната система на обединените в “Brewers of Europe” национални асоциации на страните-членки на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и др. 

Ние, членовете на СПБ, напълно съзнаваме отговорностите, които имаме по отношение на обществото, особено важна част, от които са маркетинг-посланията и внушенията за създаване култура на употребата на пиво, като част от умерения и здравословен начин на живот. Пивоварната индустрия доказа и продължава да доказва, способността си да управлява стопанската си дейност отговорно, чрез прилагане на принципите на саморегулация на търговската си комуникация и активно да популяризира най-високи етични стандарти.

Саморегулацията е цялостна концепция, а не просто отделен модел. Тя е философия и визия за развитието на пивоварния отрасъл в комуникацията му с обществото. Ние ясно осъзнаваме, че задължението за приемане на отговорностите в този процес се поделя между всички участници в него – рекламодатели, рекламни агенции, медии. Но в центъра на всеобщия интерес е пълнолетният потребител и той трябва да бъде насърчаван да консумира нашите продукти отговорно и да ги използва умерено.

Превантивно-образователна кампания ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат"