Каква е връзката между бирата и 3D принтирането

Едва ли някой може да си помисли, че между модерните днес 3D принтери и пивоварната технология може да има пряка връзка, но всъщност това е точно така. Все повече хора вероятно вече знаят, какво е 3D печат или изработка на триизмерни твърди обекти от цифров файл. Създаването на такъв 3D обект се постига с помощта на наслагващи процеси и много често такива обекти служат за матрици при производството. За наслагващите процеси се използва нишка, обикновено направена от пластмаса.  

Американски иноватори обаче са разработили и внедрили в производството BUZZED – 3D нишка, изработена изцяло от отпадъчния органичен материал на пивопроизводството, който се нарича ,,бирени трици“. В първичния си вид те, разбира се са във водна фракция, но чрез специална последваща обработка IT иноваторите са я превърнали в подходяща за 3D принтерите нишка. По този начин се спестяват поредните отпадъци от пластмасовите нишки и се оползотворява един от най-интересните вторични продукти в производството на бира. 

Преди 2 години Съюзът на пивоварите в България, на специална сесия на Националната бирена академия в партньорство с иновативните колеги от ,,Easy 3D”, демонстрира на живо как точно с 3D принтер може да се създаде матрица за бирена чаша например. Така,  пред очите на десетки журналисти, експерти и любители на кехлибарената напитка беше създадена първата 3D бирена чаша в България и то в няколко размера. 

Е, представяли ли сте си нещо толкова нестандартно – бира, като материал за 3D принтиране?! Наистина, докъде ли вече не стигна човешкото въображение и креативност! Експериментът беше толкова интересен, че заслужено влезе като новина в националните медии.

А за всички невярващи, че това е възможно – вижте макетите на Съюза на пивоварите, направени чрез използването на BUZZED – 3D нишката от бирената каша. Това е поредният добър пример как могат устойчиво да се управляват отпадъците и да се превръщат в иновативни ресурси! Още повече, че всяко действие в тази посока има значение за планетата ни.  

Полезни източници:

3D print with beer filament