Мисия

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира, малц и хмел в страната и техните доставчици на суровини, материали и оборудване. От самото основаване през 1991 г. мисията на сдружението е да подпомага и насърчава развитието на българската пивоварна индустрия, да издига професионалния статут на работещите в бранша, да популяризира натуралните качества на суровините и интегритета на категорията, да промотира традициите, ритуалите и умерената консумация на пиво като част от съвременния стил на живот.

От 2008 г. организацията е член на Пивоварите на Европа – гласът на пивоварната индустрия в Европа. Скоро след това СПБ е обявен за „най-динамичната национална асоциация“.  Днес, изследвания на общественото мнение показват, че българската пивоварна индустрия се ползва с изключително висок рейтинг на одобрение от гражданите, което й отрежда първо място по репутация в Европа.