Каменица АД

Каменица АД е водещ производител на бира в България със 140-годишна история в пивоварната индустрия. 

Продуктовото портфолио на компанията е много широко и включва производството на 7 собствени традиционни марки бира, от които водещи са Каменица и Астика, и седем вида крафт пиво на „Пивоварница Каменица“. Дружеството произвежда по лиценз 4 международни бранда.

Каменица АД в цифри:

  • 560+ служители
  • 1 пивоварна и 1 микропивоварна 
  • 11 марки бира + 7 крафт бири

Ефективно управление на енергията в пивоварната на „Каменица” АД

Основен акционер в Каменица АД е международната компания Molson Coors Beverage Company. Дългосрочната стратегия на Каменица АД за корпоративна социална отговорност и устойчивост на бизнеса включва постоянно намаляване на енергията, необходима за производството на 1 хектолитър бира (1 хектолитър = 100 литра). Цел на Molson Coors Beverage Company e постигането на максимална ефективност на пивоварните, … Цялата публикация „Ефективно управление на енергията в пивоварната на „Каменица” АД“

Дългосрочна стратегия за постигане на нулеви отпадъци в пивоварната на „Каменица“ АД

Политиките на Каменица АД, като част от международната компания Molson Coors Beverage Company, са насочени към социални и устойчиви практики в производството на бира. Дългосрочната стратегия, прилагана от страна на компанията, включва програма за постепенно преминаване към работа с нулев отпадък за депониране.  Международната компания Molson Coors Beverage Company от години работи за постигане на  … Цялата публикация „Дългосрочна стратегия за постигане на нулеви отпадъци в пивоварната на „Каменица“ АД“