Дългосрочна стратегия за постигане на нулеви отпадъци в пивоварната на „Каменица“ АД

Политиките на Каменица АД, като част от международната компания Molson Coors Beverage Company, са насочени към социални и устойчиви практики в производството на бира. Дългосрочната стратегия, прилагана от страна на компанията, включва програма за постепенно преминаване към работа с нулев отпадък за депониране. 

Международната компания Molson Coors Beverage Company от години работи за постигане на  нулеви количества отпадъци от производствените си центрове, които да бъдат предавани за депониране. 

В изпълнение на тази цел пивоварната в Хасково системно намалява количествата отпадъци, които предава за депониране.

Всички генерирани отпадъци в пивоварната се събират разделно и непрекъснато се търсят възможности за оползотворяване и рециклиране. 

Постигнати са:

  • Напълно разделен отпадък от етикетите на стъклените бутилки, който се изпраща в преработвателен завод с цел обработка до суровина за хартиената промишленост.
  • Напълно разделени шпули, които остават от използваното от завода опаковъчно фолио, които биват предавани за преработка.
  • Въведена е програма за събиране и рециклиране на салфетките, които се използват за избърсване на ръцете след измиване на служителите в пивоварната.

Всеки отделен отпадък, който се генерира в пивоварната, се подлага на щателен анализ и се търсят пътища за намаляване на количеството, разделянето и последващото му оползотворяване.

  • Устойчиво развитие и намаляване на отпечатъка от дейността на пивоварната върху околната среда и обществото.
  • Принос към кръговата икономика чрез постоянно намаляване на количествата отпадъци предавани за депониране с цел постигане 0 депонирани отпадъци.