Пречиствателна станция за отпадни води в пивоварната на „Загорка“ АД

Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на Загорка АД е последно поколение пречиствателна станция на територията на пивоварната в Стара Загора. Нейното изграждане е една от най-мащабните комплексни инвестиции на дружеството и е свидетелство за осъществяването на амбицията на компанията за устойчиво развитие и намаляване на отпечатъка от дейността на пивоварната върху околната среда.

Проектът започва през 2014 г. с избор на технология и изпълнител на съоръжението. За взимането на решение за реализация на разработения проект, е изготвен бизнес план, който е одобрен на локално ниво и в последствие от централата в Heineken, Нидерландия. Процесът на реализация включва провеждането на процедура за избор на доставчик, намирането на подходящи партньори за качествената му реализация, оценка на риска и потенциалните ползи в дългосрочен план. 

ПСОВ е анаеробен биологичен реактор, внедрен  в процеса на работа на компанията през 2018 година и е на стойност 6 милиона лева. Той осигурява биологично третиране на 100% от отпадните води на завода и неговият капацитет е 2 000 м3 вода дневно. Анаеробната утайка превръща биоразградимия органичен материал в биогаз и нова биомаса. Най-отгоре на реактора е изграден трифазен сепаратор, който разделя смесената течност на пречистени отпадни води, биогаз и утайка.

ПОСВ е решена като компактно съоръжение на 2 нива, като на първото ниво са разположени резервоари, помпена станция и съоръжения за пречистване на отпадните води. Резервоарите са покрити и покривната им конструкция се използва като основа за монтаж на останалото технологично оборудване, необходимо за правилната работа на станцията. На второто ниво е изградена сграда с обособени три помещения: командна зала с лаборатория, помещение за електрически табла и технологично помещение. Отпадната вода на пивоварната е отделена от дъждовната вода.

Иновацията позволява на компанията да пести ресурси и да оптимизира разходите си, като освен третиране на отпадните води, произвежданият в процеса на пречистване биогаз се използва за целите на производството наред с другите енергийни източници.