Устойчиво производство чрез намаляване на пластмасата

За осигуряването на по-устойчиво производство Загорка АД инвестира 430 хил. лв. в оптимизация на количеството пластмаса, което използва за PET опаковките на своите продукти. Оптимизацията спомага за редуцирането с до 8% на използваното количество пластмаса за производството на PET опаковки. Благодарение на преминаването към по-късо гърло на РЕТ бутилките, грамажът на капачката също е намален с 40%. Направените нововъведения се стремят не само към намаляване на количеството пластмаса, но и към пряк, позитивен ефект върху количеството използвана енергия и вода при процесите на производство, затвърждавайки Загорка като една от най-зелените компании в България. 

Допълнителните усилия на пивоварната за опазване на околната среда се измерват и с намаляване на въглеродния отпечатък.  Разпределението на CO2 емисиите е следното: 

  • отглеждане на земеделските култури (14%)
  • пакетиране (31%)
  • дистрибуция (9%)
  • охлаждане на продуктите (29%)
  • самото пивопроизводство (17%)

Ангажиментът на компанията е да се намалят емисиите по цялата верига на доставки (от ечемика до чашата на консуматора), като усилията се концентрират в три основни направления: в производството – с 40%; при дистрибуцията – с 20%; при охлаждането на продуктите – с 50%.

Полезни източници: 

Зелен наръчник за всеки ден

Доклад за устойчиво развитие на ,,ЗАГОРКА АД