ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР БЛАГОДАРИ НА СЪЮЗА НА ПИВОВАРИТЕ ЗА ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СПОРТ

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) заедно с община Велико Търново и сдружение „Св. Иван Рилски“ беше съорганизатор на национална среща „Устойчиви инициативи и партньорства – превенция за сигурност“.

Съюзът на пивоварите подкрепи три столични училища, изготвили свои проекти за доброволчество и спортни инициативи

Във връзка с кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ Съюзът на пивоварите (СПБ) за поредна година си партнира с Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) към СО.