Карлсберг България инвестира в до 200 хибридни автомобила и 960 соларни панела

През 2021 г. Карлсберг България е подменила 61 дизелови автомобила с хибридни в своя служебен автопарк, чрез което е успяла да спести около 26 тона въглеродни емисии. Това количество се равнява на -13% намаление в CO2 емисиите, генерирани от служебните автомобили на компанията, в сравнение с предходни години.

Избраните от компанията хибридни модели Corolla, Yaris Hybrid, RAV 4 и Lexus гарантират намален отпечатък на CO2 емисии и почти изцяло тихо задвижване за до 50% от времето, прекарано в шофиране, което ги прави чудесен избор за градски и междуградски пътувания.

До края на 2022 г. се очаква общата бройка на хибридните коли да достигне до 200, чрез което водещата бирена компания у нас се стреми допълнително да намали въглеродния си отпечатък и да спомогне за опазването на околната среда. Спестеното количество гориво вследствие на обновяването на автопарка възлиза на около 23 тона на годишна база.

Компанията е инсталирала също така 640 броя соларни панели с мощност от 250 KWp в пивоварната си в Благоевград, които снабдяват производствената база със зелена енергия и спомагат за по-екологичното управление на ресурсите. Скоро Карлсберг България планира да въведе в експлоатация още 320 броя панели с инсталирана мощност 125 kWp. Произведената от соларния парк електроенергия се използва изцяло за нуждите на пивоварната. Очакваното годишно производство на двете инсталации е 450 MWh.

Двете инициативи са част от глобалната програма на Карлсберг Груп „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“. Тя адресира предизвикателствата, свързани с климатичните промени, общественото здраве и опазването на природните ресурси. Програмата се състои от шест амбиции: нулев въглероден отпечатък; нулеви отпадъчни води; нулева безотговорна консумация на алкохол; нулеви злополуки на работното място; нулев отпечатък върху земеделието и нулеви отпадъци от опаковки.