Изложба „С очите си видях бедата”

Конкурсът „С очите си видях бедата” е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи.

Като партньор на ГД ПБЗН с кампанията КОД: Отговорни заедно Съюзът на пивоварите подкрепи благотворителната изложба  „С очите си видях бедата” и отличи две от прекрасните картини на децата: картината на Анастасия Зорбалиева на 13 г. от гр. Хасково и тази на Йоана Шемширова на 17 г. от гр. Мадан.

Целите на конкурса са да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя; да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда; да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.