КОД: Отговорни заедно и eкоконкурсът в Церова кория

Съюзът на пивоварите участва в организирането на екоконкурс в партньорство с Община Велико Търново, Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“ и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“. Състезанието приключи на 31 август в с. Церова кория и беше наречено „Празник на природата“.  Участваха близо 50 ученици от седем Центъра за работа с деца и младежи и всички те сътвориха чудеса  -  някои писаха есета, а други представиха пред журито и публиката подредени като изложба лично изработени изделия. Участниците разказаха как са стигнали до идеята си и какви отпадъчни материали са използвали в работата си. Един от най- нестандартните проекти беше сглобената от вестници ефектна рокля. За своето старание и оригинални идеи децата от с. Присово, Къпиново, Русаля, Церова кория, Малки чифлик, Пчелище и Балван получиха заслужени индивидуални и групови награди.

„Основната идея на конкурса е да стимулира креативността и любознателността на децата и младежите, екипността и партньорството между тях чрез търсене, откриване, събиране и споделяне на идеи с цел опознаване на родния край и опазване на природата“ – сподели в изказването си Ивана Радомирова изпълнителен директор на Съюз на пивоварите в България.

Конкурсът се проведе като част от кампанията на Съюза на пивоварите за превенция, творчество и зелени инициативи КОД: Отговорни заедно.