Съюзът на пивоварите участва с ПИЦ по ПН във фестивала MY SOFIA. YOUTH WIТH CAUSES

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столична община (ПИЦ по ПН – София) в партньорство със Съюза на пивоварите (СПБ) участва в средата на август във фестивала MY SOFIA. YOUTH WIТH CAUSES. Събитието се проведе на 11 и 12 август 2023 г. в Кино Кабана в парка пред НДК.

Бяха подготвени и реализирани редица креативни състезания и занимания, с които деца и младежи се забавляваха два дни. Присъстващите участваха в интерактивни демонстрации и беседи за ефектите от употребата на алкохол и марихуана и преживяваха чутото чрез симулации със специални очила. Предизвикателствата с демо-очилата впечатлиха всички младежи и родители. Същевременно експертите от Центъра информираха публиката за инициативите и дейностите на ПИЦ, които са напълно безплатни за столичани.

За най-активните бяха предвидени награди, осигурени Съюза на пивоварите в България.

Социално-отговорната кампания, в която СПБ си сътрудничи с ПИЦ по ПН се реализира под мотото “КОД: Отговорни заедно“. Акцентите във всички прояви са творчеството, зелените инициативи, спортът, природосъобразния начин на живот, които са изключително важни за развитието и възпитанието на децата, общуването в семейството и са работещи модели за универсална превенция.