Награда на b2b Медия за Съюза на пивоварите

Годишните награди на b2b Медия бяха раздадени за девети път на 14 юли 2023 г. В конкурса се включиха десетки компании, които се състезаваха в 36 категории и показаха забележителни постижения и резултати.  Организации, проекти и личности се конкурираха със своите иновативни кампании и каузи. Сложните, динамични времена мотивираха  професионалистите в отделните сектори да покажат изобретателност и да вземат смели решения за бъдещето. Така бяха показани редица успешни проекти в отговор на различните кризи, с които се срещна обществото през последните години.

Утвърденото жури от професионалисти в различни сфери даде своите оценки за подадените кандидатури на базата на критерии като устойчиво и иновативно поведение, оригиналност на идеите и подходите за преодоляване на затрудненията, ефективност и новаторство при реализацията, а също и иновативност в комуникациите.

Съюзът на пивоварите в България беше отличен в категория Успешно развитие на бизнес организация за  постиженията на общата за бранша кампания „КОД: Отговорни заедно“. Високата оценка на проекта беше получена във връзка с основния фокус през 2022 г. – поредица образователни и информационни дейности за опазване на околната среда. С получаването на наградата, изпълнението и устойчивото надграждане на „КОД: Отговорни заедно“ се утвърдиха като практики от ключово значение за успешното развитие на Съюза като бизнес организация.