Съюзът на пивоварите с атрактивни екоинициативи в цялата страна

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) стартира инициативата си за поставяне на арт контейнери за разделно събиране на пластмасови опаковки. Първите два големи дизайнерски коша под формата на бутилки вече са на разположение на жителите на Велико Търново. Такива специално изработени контейнери браншовата организация безвъзмездно предоставя на общините с пивоварни заводи. На 28 септември те ще бъдат инсталирани и в Стара Загора, а до края на годината - в още 3 града.  

Инициативите на СПБ са част от кампанията „Избираме устойчиво бъдеще“ и са с цел повишаване на информираността за разделното събиране на опаковки и повече рециклирани бирени бутилки и кенове. Неслучайно под мотото „Код: Отговорни заедно“ Съюзът на пивоварите обединява хората в стремежа им да опазват околната среда, да участват в различни зелени дейности и събития.

Под този надслов се проведоха и ежегодните инициативи за родители и деца в община Велико Търново. Изградена беше „Зелена класна стая“ на открито, която дава възможност учениците да практикуват занимания, формиращи екологична култура. Стаята допълва създадения в село Балван комплекс с тематични площадки – за оцеляване сред природата, за защита при наводнения и бедствия, за пожарна и пътна безопасност и др.

Предвид приоритетите за устойчиво развитие, СПБ направи дарение на 10 контейнера за разделно събиране на пластмасови опаковки отново в община Велико Търново. В партньорство с местната организация на кметовете на малките населени места „Янтра 2001“ и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ те вече са поставени в централната част на съответните села.

„Интересното е, че децата са тези, които учат родителите на разделно събиране на опаковки. Още повече, че над 65 на сто от отпадъците на домакинствата могат да се рециклират“, обясни Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите. За по-голямо популяризиране на разделното събиране на отпадъци браншовата организация разпространи над 6000 специализирани обучителни брошури и други материали.

В продължение на тези активности в Стара Загора на 25 септември от 12.30 до 17.00 часа Съюзът на пивоварите организира арт работилница за декориране на бирени бутилки и кенове. С участието на художничката Кристина Тужарова пред Културен център - Стара Загора десетки бирени опаковки ще бъдат преобразени в стилни аксесоари за дома. Инициативата е вдъхновена от изключителния успех на творческото ателие на пивоварите, което беше организирано през май в София. По време на събитието ще бъдат коментирани и различни интересни факти, свързани с разделното събиране. Според проучвания всеки пети българин предпочита да купи продукт на компания, която е социално отговорна. Годишно от пуснатите на пазара бирени опаковки се рециклират 45%. Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за 2 години. Оползотворените органични отпадъци от производството на бира могат да се преработват в нишка за 3D принтиране. Материалът се използва за печат на 3D матрици за производство на различни триизмерни предмети, включително за бирени чаши.