„Зелена класна стая“ беше открита близо до Велико Търново

Организирането и откриването на „Зелена класна стая“ във великотърновското село Балван даде възможност през лятната ваканция децата да практикуват занимания, формиращи съвременна екологична култура. Събитието беше част от програмата на Детската академия за превенция и спорт.

Придобивката е пореден резултат от успешния партньорски проект на Община Велико Търново, Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция на пожарната, Съюза на пивоварите в България, Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“ и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, реализиран през последните години.

„Зелената класна стая“ допълва създадените тематични площадки – за пожарна и пътна безопасност, за защита и реакция при наводнения и бедствия, за оцеляване сред природата, както и дейността на Центъра за превенция и спорт в селото. Ученици от общината показаха нагледно наученото в предишни издания на Детската академия за превенция и спорт – гасиха пожар и спасяваха ранен, демонстрираха правилно управление на велосипед и др.

Иновативният обект беше открит от заместник-кмета на община Велико Търново Нейко Генчев. Той подчерта, че проектът има две основни цели – да акцентира всеобхватно върху детската безопасност и с тази цел да обедини институции, граждани и неправителствен сектор. Нейко Генчев изказа благодарност на всички институции и неправителствени организации за дългогодишното сътрудничество по програми и политики, насочени към децата и младежите. Проектът „Зелена класна стая“ предизвика интереса и на други български общини, както и на експерти от съседна Северна Македония.

От името на Съюза на пивоварите в България по кампанията „КОД: Отговорни заедно“, Ивана Радомирова връчи ваучер на Сдружението на кметовете и кметските наместници и подаръци за центровете за работа с деца и младежи в малките населени места край Велико Търново.