Съюзът на пивоварите и синдикатите на среща с министъра на труда и социалната политика

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков проведе работна срещна с представители на пивоварния бранш днес в МТСП. В дискусията участваха Жулиета Върлякова, заместник-министър на труда и социалната политика, Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите, Красимир Пащрапански, председател на Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Валя Борисова, председател на Федерация "Хранителна и питейна промишленост“ към КТ "Подкрепа“.

Повод за срещата бе официалното връчване на заповедта за разпростиране на Браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш сред всички предприятия в отрасъла, подписана на 13 май 2022 г. от министър Гьоков. Договорените в БКТД условия ще важат за всички предприятия в икономическите дейности „Производство на пиво“ и „Производство на малц“. Основни теми на разговор по време на срещата бяха корпоративната социална отговорност в предприятията в бранша и възможностите за бъдещо партньорство и съвместни инициативи. „Корпоративната социална отговорност е бъдещето и е от особено значение компаниите да инвестират в такива социални програми“, подчерта министър Гьоков. От своя страна представителите на синдикатите изразиха намерението си покритието на Браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш да достигне 95 %.