Съюзът на пивоварите, ПИЦ по ПН и БЧК заедно в кампания против зависимости от алкохол и марихуана

Над 200 младежи взеха участие в кампанията за запознаване с ефектите от употребата на алкохол и марихуана при шофиране на Превантивно информационния център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН) - София, Българския червен кръст и Съюза на пивоварите. Програмата се състоеше в поредица срещи в периода февруари – май 2022 година, на които проблемите при употреба на алкохол и марихуана преди шофиране се преживяваха чрез симулации със специални очила. Тези срещи се провеждаха веднъж седмично в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК и в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ – София.

Демонстрациите бяха изключително ценни, защото дават възможност на бъдещите шофьори да оценят колко заблуждаващи са разпространените митове, че не е опасно да се шофира след употреба на алкохол или психоактивни вещества. Един от участниците сподели: „Смятам, че трябва такъв тип демонстрации и беседи да бъдат задължителна част от всеки курс по първа помощ,  който бъдещите шофьори преминават.“

На 20-ти май, на срещата в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК, Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите, подари от специалните очила, симулиращи ефектите от марихуана и алкохол на Наталия Харизанова от Българския червен кръст. „С Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите си партнираме успешно вече повече от 12 години. Към инициативите ни всяка година се присъединяват все повече партньори. По този начин имаме възможност да привличаме деца, юноши и родители, които информираме по социално-значими въпроси. Сътрудничеството ни с БЧК и ПИЦ – София във връзка с младите шофьори открива нови възможности да бъдем полезни на обществото“, сподели г-жа Радомирова.