КАМПАНИЯ ЗА ОТГОВОРНО ШОФИРАНЕ НА СТОЛИЧНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ, СЪЮЗА НА ПИВОВАРИТЕ И БЧК

Превантивният център по зависимости към Столична община (ПИЦ по ПН - София) стартира информационна кампания за въздействието на психоактивни вещества при шофиране. За целта се използват специални очила, които симулират ефектите от алкохол и марихуана върху сетивата.

Партньори на инициативата са Български червен кръст (БЧК) и Съюзът на пивоварите. Информационната кампания беше открита на 2 февруари с демонстрация в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК, на която присъстваха д-р Цветелина Петкова – директор на ПИЦ по ПН – София, Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите и експерти от БЧК.

Идеята на кампанията е, чрез очилата за симулация бъдещите млади шофьори сами да се убедят как употребата на алкохол или марихуана променят нормалните преценки, координация и реакции на водачите на МПС. Младежите трябва да преодоляват и различни препятствия, използвайки нестандартните очила и да споделят преживяното. След интерактивната демонстрация, психолозите на Столичния превантивен център запознават присъстващите с ефектите и негативите от употребата на психоактивни вещества и отговарят на въпроси по темата.

,,Инициативата на Превантивния център по зависимости към Столична община (ПИЦ по ПН - София) е поредният пример за продуктивно и стойностно партньорство между отговорния бизнес и публичните институции по важни за обществото теми, каквато е безопасното шофиране без алкохол. Съюзът на пивоварите вече 12 години си партнира със Столичния ПИЦ по ПН с твърдото убеждение, че реализираните с общи усилия креативни дейности за превенция имат значение за по-доброто развитие на подрастващите и техните семейства. Всяка година към тези инициативи се присъединяват все повече участници и партньори, което показва, че вървим в правилната посока.“, коментира Ивана Радомирова от СПБ.

Кампанията за отговорно шофиране се провежда през целия месец февруари в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК и е подходяща за групи от ученици и младежи, навършили 18 години.

Напълно безплатни интерактивни демонстрации и беседи ще има и всяка сряда между 13:00 и 14:00 часа в столичния Дневен консултативен център за деца, юноши и родители на адрес: бул. „Сливница“, бл. 212, вход Г. Всеки може да заяви участието си на тел. 0888 36 25 70.