Най-високо одобрение за инициативата на Съюза на пивоварите и ГДНП

Проектът "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" на Съюза на пивоварите в партньорство с Главна дирекция "Национална полиция" беше отличен на национално ниво и участва в конкурс на Европейската мрежа за превенция на престъпността. Българското представяне беше посрещнато с най-високо одобрение (лайкове) от над 90% от присъстващите 71 участници в конференцията.

Партньорската инициатива за създаване на среда на толерантност и отговорност чрез спортни и образователни занимания е добра практика за превенция, балансиран и здравословен начин на живот. Програмата е позната в 20 области на страната, като за 10 години над 65 000 души са взели участие в многобройните  обучения, състезания и други дейности. Постигната е разпознаваемост на посланията от 1 250 000 души. На национално ниво проектът присъства в документите на Националната програма за закрила на детето, Националната стратегия за младежта и Националния съвет по превенция на престъпността.