Нов старт на Детската академия за спорт и превенция с участие на Съюза на пивоварите

На 11.06.2021 г. в с. Балван беше даден старт на едно ново начинание  за повишаване нивото на знанията и уменията на децата по отношение на различни видове опасности. Открита бе Детска академия за спорт и превенция, която е продължение и надгражда  провежданата в продължение на десет години в населените места от общината Лятна полицейска академия.

Проектът се организира и осъществява от Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Съюз на пивоварите в България, Община Велико Търново, Областна дирекция на МВР и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“,  Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“. С цел разширяване на дейностите и инициативите по програмата, от тази година „Детската академия за спорт и превенция“ ще функционира целогодишно, а не само през лятната ваканция.

Над 60 деца от центровете за работа с деца и младежи от селата Балван, Арбанаси, Беляковец и Самоводене присъстваха на събитието, като за тях бяха организирани различни игри на площадките за пътна и пожарна безопасност, оцеляване в природата и др. Под формата на състезания бяха демонстрирани действия при пожар. Показана беше симулация на наводнение, сглобяваха се пъзели на детски рисунки.

На проявата бяха представени и две ръководства, разработени от партньорите, посветени на игрите на XX век  и на различни типове превенция и защита. Пособията имат за цел да улесняват организирането и на предстоящи кампании и обучения за сигурност на децата и техните семейства. На събитието присъстваха зам.-областният управител на област В. Търново Станислав Николов, зам.-кметът на Община В. Търново Снежана Данева, директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община В. Търново Росица Димитрова, зам.-директорът на ОДМВР комисар Христо Христов, директорът на РДПБЗН В. Търново комисар Красимир Кръстев,  председателят на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ Благовеста Факирова и изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова.