27 март 2020 г. ПИСМО НА ПИВОВАРИТЕ НА ЕВРОПА ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ С АПЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Г-жа Кристин Лагард – Председател на ЕЦБ

Д-р Урсула фон дер Лайен – Председател на ЕК

Г-н Шарл Мишел – Председател на Европейския съвет

Г-н Давид Сасоли – Председател на Европейския парламент

24 март 2020

Уважаеми дами и господа Председатели,

Ние, от Пивоварите на Европа (Brewers of Europe) като организация, представляваща интересите на европейския пивоварен сектор, бихме желали да изразим съчувствието и съпричастността си към приятелите и семействата на хората, страдащи в резултат от COVID-19, както и към хората, които се грижат за уязвимите слоеве на обществото и не спират да осигуряват услуги в тяхна полза. За да се справим с тази криза, се изискват невероятна сила, действия и солидарност от цялото общество.

Въпреки безпрецедентното въздействие на кризисните ситуации от вируса върху on-trade сектора (т.е. баровете, пъбовете, ресторантите, кафенетата, фестивалите и клубовете, които сервират бира), на които пивоварите разчитат, за да достигат до европейските потребители, Пивоварите на Европа напълно подкрепят извънредните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, като затварянето на заведенията, за да се предотврати струпването на много хора на едно място.

От името на Пивоварите на Европа ви призоваваме да продължавате да ни подкрепяте, когато обмисляте и предлагате мерки за смекчаване на отрицателния икономически ефект на кризата върху малкия и среден бизнес и неговите служители. Буквалното елиминиране на on-trade сегмента от европейския пазар на бира има огромно мултиплициращо въздействие върху по-широката верига на доставките – от фермерите, производителите на малц и кенове/бутилки до дистрибуторите, шофьорите, работниците в складовете и още безброй други хора, свързани с търговията. От изключително важно значение е да бъдат компенсирани загубените приходи. Нека бизнесите да бъдат подкрепени в настоящата извънредна ситуация, както и да им се помогне отново да стъпят на крака, след като ограниченията започнат да отпадат.

Сред основните мерки за подкрепа за on-trade (ХоРеКа) сектора заедно с остойностяването на продукта по веригата на дистрибуцията и точките за продажби, са комбинация от:

  • Подкрепящи национални финансови политики, включващи краткосрочно отлагане на  плащания на данъци и социални осигуровки и целево понижение на ДДС и акциза в средносрочен план с цел да се подпомогне възстановяването и създаването на работни места;
  • Минимална нетна компенсация на заплатите (напр. от 90%) от държавата за служителите в породена от кризата директна  безработица;
  • Грантове и заеми, включително чрез пренасочване на структурни фондове, които да поставят ресторантьорския и хотелиерски бизнес в основата на новата програма за икономически стимули на ЕЦБ, плюс извънредни мерки за държавно подпомагане, с които да се компенсират загубените приходи по Договора за функциониране на ЕС, чл. 107 (2) (b);
  • Адекватно застрахователно обезщетение в случай на принудителното закриване или загуба на неупотребена наличност на стоки и материали.
  • В отговор на корона вируса, да се организира инициатива за инвестиции със заеми за ликвидност при минимални бюрократични пречки и нулева лихва с цел да се избегне сриването на стабилни компании. От друга страна, да бъдат дадени гъвкави условия за изплащане на заемите, така че фирмите да могат да възстановят финансовите си резултати, преди да започне изплащането.

На фона на удвояването на броя на пивоварните до над 10 000 през последните 5 години, включително и микропивоварни, които бяха отворени на фона на продължаващото възстановяване на пивоварния сектор от икономическата криза през 2008 г., европейско изследване от март 2020 показа сериозния и нарастващ принос на сектора към европейското общество и икономика. През 2018 г. бирената индустрия осигури 2,3 милиона работни места в ЕС, добавена стойност от 55 млрд. евро и данъчни приходи за държавите в размер на 44 млрд. евро. (Изследването за приноса на бирата към икономиката на ЕС е публикувано на сайта на Пивоварите на Европа  www.brewersofeurope.org)

Най-голямото положително икономическо въздействие на бирения бранш е значимостта му за on-trade сектора с неговите 2 млн.  фирми (повечето от които са малки, средни и микро предприятия). Въпреки че в on-trade сектора се консумира само 1/3 от произвежданата бира:

  • On-trade пазарът на бира за 2018 г. възлиза на 76,1 милиарда евро (спрямо 41,3 милиарда евро за off-trade сектора или търговията на дребно), което представлява 65% от целия пазар;
  • 1,7 (или 73%) от 2,3-те милиона работни места, генерирани от бирената индустрия, са в on-trade сектора, който е ключов източник на заетост за много млади хора и често е първата им работа;
  • Въздействието от добавената стойност на бирата в on-trade сектора (24,2 милиарда евро) е над четири пъти по-голямо от това в off-trade;
  • По отношение на държавните приходи, генерирани от бирата, най-големият компонент е ДДС (13 милиарда евро) върху бирата, която се продава в on-trade сектора.
  •  

Предприемането на адекватни извънредни мерки може да минимизира във възможно най-голяма степен въздействието на кризата не само върху on-trade сектора, но и върху пивоварния, тъй като тези два бранша са неразривно свързани. Осъществяването на съответните мерки по един методичен, иновативен и значим начин в крайна сметка ще подпомогне не само тези сектори, но и икономиката като цяло ,чрез създаването на работни места, добавена стойност и държавни приходи.

Благодарим Ви, че ще разгледате писмото ни. НА Ваше разположение сме, за да Ви подкрепим в усилията за борба със сегашната криза, възстановяване и оздравяване на ЕС.   Пивоварите напълно и с готовност приемат отговорността си да подпомогнат заведенията в Европа, когато те отново заработят. От векове тези уникални центрове на социален живот помагат за оформянето на местните общности, култура и живот на континента, но при сегашните кризисни условия, без бърза и ефективна намеса много от тези бизнеси ще изчезнат от картата на Европа, което драматично и необратимо ще промени обществото завинаги. Уверяваме ви също така, че  пивоварите вземат необходимите предпазни мерки, за да ограничат риска от разпространение на вируса, а някои пивоварни  използват специфичната си експертиза и технически капацитет, за да помагат на властите и здравните работници в борбата с болестта.

Надяваме се, че скоро ще можем да се свържем,  за да обсъдим възможностите за подкрепа на on-trade сектора и веригата за доставки на бирата, които имат значение и за икономиката като цяло.

С уважение,

Павлос Фотиадес

Президент на Пивоварите на Европа