Националната бирена академия с нови изследвания от европейски симпозиум

Повече от 100 учени, лекари, пивовари и представители на медиите от цяла Европа участваха  в 9-ия Европейски симпозиум ,,Бира и здраве“ в Кралската академия на науките в Брюксел. На форума бяха представени 9 доклада с резултати от най-новите международни изследвания за умерената консумация на бира и въздействието й върху човешкото здраве и балансирания начин на живот. Председател на Организационния комитет на научното събитие е д-р Ансценсио Маркос - професор по хранене и клинични анализи в Мадридския университет. 

Основните панелни представяния и тематични научни дискусии бяха фокусирани върху състава и свойствата на безалкохолната бира, ефекта от умерената консумация на пиво и връзката й със спорта, качествата на бирата и ползите й за жените. Важно е да се подчертае,  че всички представени на Симпозиума изследвания и доклади, са базирани на продължителни наблюдения и мета-анализи с пациенти и доброволци.

Научната сесия беше открита с доклад на млади медицински учени от Полша на тема „Хранителните микроелементи, минерали и полифеноли в безалкохолната и нискоалкохолна бира“. Резултатите от проучването доказват, че концентрацията на специфичните елементи в бирата зависи най-вече от спецификите на водата в района на производство. Анализите на 52-те проби в тестваните безалкохолни бири потвърждават, че  и този тип пиво е с високо съдържание на полифенолни антиоксиданти, които основно идват от малца и хмела. Тези резултати са почти идентични на резултатите от изследванията  на българските учени.

Друго проучване, проведено в Университета по приложни науки на Австрия, показва, че безалкохолната бира, подсилена с малки количества натрий, може да е подходяща алтернатива на функционалните питиетата за спортистите. Един от важните фактори те да се представят добре по време на състезания е водният и електролитен баланс на тялото. Според учените, дисбалансът на тези параметри, може негативно да повлияе на  физическото и когнитивно представяне на спортистите. Ето защо, приемането не само на вода, но и на безалкохолна бира, успешно хидратира организма и възстановява електролитния баланс на активно спортуващите.

Учени от медицински университети в Италия, Холандия и Румъния представиха изследванията си  по темата за умерената консумация на алкохол и въздействието ѝ върху здравето, която напоследък е обект на засилени дискусии. Статистиката показва взаимовръзка под формата на буквата J (J-образната крива), според която рискът от сърдечносъдови заболявания намалява при умерена консумация на бира и вино.  Това означава, че хората, консумиращи алкохол умерено, са изправени пред по-нисък риск от смърт от сърдечносъдови заболявания в сравнение с въздържателите или хората, които консумират алкохол прекомерно.

„Убедени сме, че експертите трябва да комуникират внимателно здравните ползи и рискове от консумацията на алкохол към широката аудитория. В днешни дни, въпросът за съществуването на J-образната крива, е широко обсъждан в научните среди.  Смятам, че това е въпрос не само на научни данни, а и на гледна точка“, коментира д-р Симона Костанцо, ръководител на редица италиански изследвания за връзката между алкохола и здравния статус на хората. 

В третия панел на Симпозиума, който бе посветен на умерената консумация на бира от жените, учени от Испания и Швейцария представиха резултати от нови медицински изследвания, които показват, че  поради силиция в пивото, рискът от остеопороза е по-нисък при жените, които консумират бира умерено в сравнение с тези, които са въздържатели. Тези резултати потвърждават констатациите от предишни изследвания на испански, английски, американски и др. лекари.  Освен това е възможно да има връзка между умерената консумация на алкохол и по-късното настъпване на менопаузата, което на свой ред понижава и риска от коронарна болест на сърцето.

Голям интерес предизвиква и изследване на холандски медици, което хвърля светлина върху разликите между мъжете и жените по отношение на въздействието на газировката на напитките върху  стомаха. Според получените резултатите, поради анатомични особености жените са далеч по-чувствителни и могат да преработват въглеродния двуокис в напитките в по-малки количества. Изследването също така потвърждава, че вкусът на бирата, а не наличието на алкохол, е водещият фактор, който кара жените да избират бирата.

Всяка година, в рамките на постерната сесия на научното събитие, се провежда конкурс за млад учен с научна разработка, посветена на основната тема на форума. Победител в тазгодишния конкурс стана доктор Емилия Ругеро от Средиземноморския неврологичен институт в Италия, с постера: „Умерената консумация на бира е свързана с понижен риск от хронични възпалителни заболявания: резултати от специализирано изследване.“

Следващият симпозиум „Бира и здраве“ ще се проведе през 2021 година отново в Брюксел. В него се планира да вземат участие и български учени с интердисциплинарен доклад върху метаболитите в пивото. Новите анализи проучват зависимостите между установените химични съединения и генома на дрождите, произвеждащи пивото. Познанията за генетичния потенциал на дрождите е незаменим инструмент при подбора на микроорганизмите с най-добри характеристики, водещи до получаването на бира, съдържаща повече полезни за хората вещества.