ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР БЛАГОДАРИ НА СЪЮЗА НА ПИВОВАРИТЕ ЗА ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СПОРТ

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) заедно с община Велико Търново и сдружение „Св. Иван Рилски“ беше съорганизатор на национална среща „Устойчиви инициативи и партньорства – превенция за сигурност". Форумът се проведе в с. Балван, където към Центъра за превенция и спорт бяха открити площадки за приложно колоездене и за оцеляване в природата. Новите площадки са създадени с изключителното съдействие и финансиране на Съюза на пивоварите по кампанията "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат".
На събитието присъстваха министърът на вътрешните работи - Младен Маринов, директорът на ГДНП - гл. комисар Христо Терзийски, началникът на политическия кабинет на вътрешния министър - Михаил Златанов, кметът на Община В. Търново - инж. Даниел Панов, областният управител - проф. д-р Любомира Попова, председателят на сдружение "Св. Иван Рилски" - Благовеста Факирова и редица представители на МВР, местната власт и неправителствения сектор.
Вътрешният министър оцени високо инициативата, която ще помогне на децата да получат основни познания за оцеляване, за първа помощ, за пожарна и пътна безопасност и изрази надежда повече общини да последват примера на община В. Търново. Той благодари на Съюза на пивоварите за съдействието в изграждането както на площадките, така и на Центъра за превенция и спорт, защото именно чрез подобни дейности се утвърждават добрите практики за популяризиране на спортните занимания като превенция на рисковото поведение.
По време на проявата изпълнителният директор на СПБ Ив. Радомирова връчи благодарствени грамоти на министър Маринов, на областния управител проф. Попова, на кмета Панов, на гл. комисар Христо Терзийски, както и на всички партньори, благодарение на които "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" се утвърди като национална кампания.
Центърът за превенция и спорт в с. Балван е съвместна инициатива на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Съюза на пивоварите, Община В. Търново и ОДМВР – В. Търново. Разполага с оборудвани кабинети за превенция на пожарната безопасност, оказване на първа помощ при катастрофи, бедствия и аварии, в които деца и младежи да се обучават в практически и теоретични занимания, осигуряващи мерки за тяхната сигурност и предпазване от рискове.