Жителите на ЕС консумират по 140 халби бира годишно

Средно 140 са халбите, консумирани на глава от населението в ЕС през2017 г., споделят от  Съюза на пивоваритепо повод последния доклад на колегите им от Брюксел за бирения сектор в Европа.Продължава да расте и броят на пивоварните на континента, като през  2017 г. те са 9 450, а сега - в края на 2018г., вече надхвърлят 10 700, от които близо 6 000 са микропивоварни с годишнопроизводство под 1 000 хектолитра бира.

Статистиката на Пивоварите на Европа показва, че по веригата „от зърнотодо халбата“ през 2017 г. в Европа пивоваритеса генерирали около 2,3 милиона работни места във всички свързани сектори,като директно заетите в производството на бира са около 124 470 души. Трябва дасе подчертае, че правителствата на страните от ЕС събират близо 42 милиардаевро под формата на данъци от пивоварната индустрия, включително 10,9 милиардаот акцизи върху бирата.

Производството на бира в Европейския съюз се е увеличило с близо 2 млн.хектолитра до 396 млн. хектолитра за 2017 година. С производство от 93 млн.хектолитра Германия е водещият пивопроизводител в Европа – една от всеки петбири, произведени в ЕС, е с произход от Германия, следвана от Великобритания иПолша (и двете с производство от по 40 млн. хектолитра или 10% от общия обем).

В България бирата е особено популярна. 31 % от населението на страната смятат, че бирата е подходящо за тяхпитие, а близо една трета  от всичкибългари са на мнение, че при умерена консумация пивото може да бъде част отмодерния начин на живот. През тази година най-често бира се пие в Монтана и Русе –  11  пътимесечно.  Средно българинът слага намасата пиво поне 10 пъти месечно през лятото и 8 пъти през зимата. Мъжете консумиратпиво по-често от жените – 12 пъти на месец, а най-активните любители напенливата напитка са между 30 и 59 години. През последните 3 години у наспроизводството на бира ежегодно надхвърля  5 милиона хектолитра, а броят на пивоварнитеот 16 нараства на 24.

Европейската бира се радва на голям интерес в цял свят и много страни членки увеличават износа си. 87 млн. хектолитра от бирата, произвеждана в ЕС, се изнася в 123 държави. Белгия и Германия са най-големите износители на бира в Европа. Всяка от тях изнася по 15 млн. хектолитра, от които една трета са за държави извън ЕС.

Интересен факт е, че безалкохолните бири и бирите с ниско съдържание на алкохол в момента представляват 6% от пазара на бира в ЕС. Това показва, че балансираният и по-здравословен начин на живот се радва на нарастваща популярност сред потребителите. Неслучайно еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните, Витянис Андрюкайтис присъства лично на Общото събрание на Пивоварите на Европа и в речта си пред присъстващите сподели: „Приветствам ангажимента и старанието на Пивоварите на Европа да предоставят пълния списък със съставките и калорийното съдържание на всички бири. Това ще помогне на хората в ЕС да бъдат по-добре информирани и, надявам се, да правят по-здравословни избори. Прозрачността е една от най-модерните думи в сектора на храните и напитките през последните години – което е ясен сигнал, че тя е важна за потребителите. Ето защо призовавам цялата алкохолна индустрия да последва примера на Пивоварите на Европа и да отговори на очакванията на консуматора".

Като участник в европейската среща на индустрията, изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България (СПБ) – Ивана Радомирова, коментира: "Българските пивовари участват много активно в общоевропейското начинание за доброволно предоставяне на подробна информация за категорията. С водещата роля на СПБ тази практика вече е факт в страната.  На почти 100% от произвежданите у нас бири пивоварните публикуват списък на съставките на съответните марки, както и енергийната им стойност.“

Предоставянето на тази  информация се оценява високо от потребителите, заедно с всички останали предимства на кехлибарената напитка. Проучване, проведено през 2018 г. в 12 държави от ЕС от Reputation Institute, показа, че за близо половината от анкетираните, умерената употреба на алкохол е част от консуматорската им култура или начин на живот и те оценяват високо иновативните опции за нискоалкохолни и безалкохолни бири, които пивоварните все по-често предлагат.

За Пивоварите на Европа:

За повече от половин век Пивоварите на Европа, със седалище в Брюксел, е гласът на бирената индустрия пред европейските и международни институции. Организацията обединява националните  асоциации на пивоварите от страните на  Европейския съюз,  Норвегия, Швейцария и Турция. Съюзът на пивоварите в България е член на организацията от 2008.

За Съюза на пивоварите в България:

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната „Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг  България” АД, „Ломско пиво” АД, „Доровски инвест“ ЕООД  и техните доставчици на суровини, материали и оборудване. За повече информация моля вж. www.pivovari.com

За контакти:

Милица Крайнова

Агенция Knowbox

М: +359 888 47 46 46; Е-mail: militza.kraynova@knowbox.bg

Съюз на пивоварите в България

Тел: 02/ 989 40 24

E-mail: ubb@i-n.net