СЪЮЗЪТ НА ПИВОВАРИТЕ С НАГРАДА ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ПОВОД ПАРТНЬОРСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ

Наградата беше връчена по време на организираната от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) на СО научно-практическа конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции“.

От 2012 г. Съюзът на пивоварите си партнира с Дирекция ПИСТ в осъществяването на редица инициативи по кампанията за спорт, превенция и здраве „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“.  През последните години съвместните дейности включват съфинансиране на редица проекти по програмите на СО „Нашият училищен празник“ и „Младежки свят и доброволчество“, чрез които се утвърждават добри практики за физическото възпитание на подрастващите и популяризирането на спортните занимания като превенция на рисковото поведение.

Активни партньори на ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" също така са: Главна дирекция „Национална полиция”, община Велико Търново, сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението - В. Търново, ОД на МВР - В. Търново, Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София, асоциация “Родители“, училища и младежки центрове.

Допълнителна информация за кампанията:

От 2010 г. Съюзът на пивоварите в България осъществява програма за превенция употребата на алкохол от лица под 18 година. От 2012 г. стартира инициативата "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат", която има за цел да се популяризират спортът и физическото възпитание като възможност за израстване, социализация,  здравословно семейно общуване и превантивна практика лица под 18 години да не експериментират с алкохол.