14 000 души се включиха в кампанията за спорт и превенция на СПБ тази година

Четвъртокласници и петокласници от 3 училища в Пазарджик ще се включат днес в заключителния за тази година спортен празник, част от превантивната кампания „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ на Съюза на пивоварите в България (СПБ). Партньори на събитието са ГД „Национална полиция” и Областната дирекция на МВР. То се провежда в спортната зала на гр. Пазарджик „Васил Левски“ и по традиция на него ще има състезателни игри и турнири, демонстрации с полицейски кучета, умения по бойни изкуства и много забавления за присъстващите.

В инициативите под надслов „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ за последните 10 месеца се включиха 14 000 души от София, област Велико Търново, Добрич, Рибарица, Пловдив, Сливен. Кампанията обединява деца и родители в спортни игри, обучения и консултации вече шеста поредна година.  Начинанието има за цел да популяризира масовия спорт и физическото възпитание на подрастващите като платформа за универсална превенция.

И тази година в кампанията СПБ заложиха на спортни прояви и състезания, съчетани с образователни интерактивни занимания и консултации за превенция. Целта е на колкото се може повече деца, родители и семейства да се предлагат безплатни възможности за физически активности и обучителни дейности като модел за здравословен начин на живот и алтернатива  на експериментирането с алкохол от подрастващите.

Спортен празник в ПазарджикЗа всички участници СПБ осигури поощрителни и образователни награди, а за училищата и центровете по превенция - комплекти за масов спорт и пътна безопасност. Със специално внимание и подкрепа се ползват децата и младежите, останали без родителска грижа, защитените жилища, кризисните центрове.
Благодарение на партньорството на Съюза на пивоварите с община Велико Търново, сдружение „Св. Иван Рилски” и Областните дирекции на МВР и Пожарна безопасност 22 населени места от региона са обхванати от програмата за спорт и превенция. През летните месеци в тях ежеседмично са провеждани турнири, демонстрации за лична безопасност, обучителни игри и туристически разходки. Впечатляващото е, че участниците в тях са ентусиасти от различни възрастови групи - от 8 до 80 години.

Спортен празник в Пазарджик„За разлика от други подобни социални инициативи ние нямаме известна личност за лице на кампанията, но имаме доверието, организационните умения и всеотдайното сътрудничество на уважавани неправителствени сдружения и официални институции“ коментира Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ. Тя допълни, че най-ценното, което постигат заедно организатори и участници, е, че програмата за спорт и превенция все повече се разширява, набира нови съмишленици и се утвърждава като национална кампания.

Думите й се потвърждават и от проведеното през октомври тази година национално представително изследване на агенция „Ипсос”, според което всеки пети българин знае, че спортът е по-добрият начин децата да пораснат. Постигнатите през годините резултати и все по-голямата популярност на програмата стимулират организаторите още повече да разширяват обхвата на дейностите, да привличат нови партньори и да работят с колкото се може повече деца и техните родители.

Допълнителна информация за кампанията:

От 2010 г. Съюзът на пивоварите в България осъществява програма за превенция употребата на алкохол от лица под 18 година. От 2012 г. стартира инициативата "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат", която има за цел да се популяризират спортът и физическото възпитание като възможност за израстване, социализация,  здравословно семейно общуване и превантивна практика лица под 18 години да не пият с алкохол.
Партньори на кампанията ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" са: Столична  община, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на младежта и спорта, община Велико Търново, Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН) - София, сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, асоциация “Родители“, спортни клубове и неправителствени организации.
Превантивната програма на Съюза на пивоварите се осъществява с доброволчески труд и със 100% целево финансиране, осигурено от пивоварните компании ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг  България” АД, “Ломско пиво” АД.