Съюзът на пивоварите с нови инициативи за Международния ден за социална отговорност на индустрията

Инвестициите в полза на обществото са мисия невъзможна без устойчиви партньорства

Специални инициативи по случай Международния ден за социална отговорност на пивоварния бранш, 15 септември, организират от Съюза на пивоварите в България (СПБ). За трета поредна година събитията са под мотото на кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. Тя има за цел да популяризира физическите занимания, спортните активности и семейните забавления като превантивна практика подрастващите да не употребяват алкохол и да живеят здравословно.

Най-мащабното начинание на Съюза на пивоварите заедно с неговите партньори от дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ и община Велико Търново е основаването на Център за превенция и спорт и организирането през лятната ваканция на ежедневни занимания и спортни прояви за всички желаещи в населените места от региона. Партньори на проекта също са Областната дирекция на МВР и ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Националният военен университет “В. Левски“, кметове и кметски наместници.

Съюзът на пивоварите с нови инициативиВъв ваканционните месеци на тази година бяха проведени над 30 спортни мероприятия с обучителни презентации и забавни игри във всичките 19 центъра за работа с деца и младежи в община Велико Търново. Над 700 подрастващи, родители, баби и дядовци всяка седмица показваха завиден състезателен дух, спортни умения и все по-добри познания по обща превенция.

Създаденият от партньорите, първи в страната, общински център „Превенция и спорт“ в с. Балван се утвърди като притегателен пункт за малки и големи. Ето защо на 15 септември той ще бъде домакин на  ученически турнир, забавни игри и образователни презентации, посветени на Международния ден за социална отговорност. На 16-и програмата със събитията ще продължи, като през целия ден - от  9 до 16 часа във всички центрове за деца и младежи в община Велико Търново ще се организират различни спортни мероприятия и информационни обучения против експериментирането с алкохол от подрастващите.

Съюзът на пивоварите с нови инициативиПрактиките за социална отговорност на пивоварната индустрия са силно съсредоточени върху дейности в подкрепа на Европейската стратегия за намаляване на злоупотребата с алкохол и превенцията подрастващите да не експериментират с бира или други алкохолни напитки. За СПБ това не може да е тема табу, тъй като проблемът за вредите от продажбата и употребата на напитки с алкохолно съдържание от деца и младежи съществува и отговорният бизнес трябва да се включи в неговото решаване.

„Финансирането на конкретни проекти в тази посока безспорно е важно, но не е достатъчно, ако нямаме правилните партньори, не си подадем ръка за публично-частни инициативи и не развиваме доброволчеството в името на здравето и пълноценното израстване на нашите деца.“, убедена е Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ. Тя припомни, че от стартирането на кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ през 2012 до днес от Съюза на пивоварите са инвестирали десетки хиляди левове, отделили са стотици човеко-часа доброволен труд, минали са и през етапите „проба – грешка“.

„Въз основа на този опит вече можем да потвърдим най-важната констатация – синергията на партньорствата е ключова за успеха на всеки проект за корпоративна социална отговорност“, допълни Радомирова. Тя обясни, че осъществените от СПБ през последните години партньорства с Главна дирекция „Национална полиция“, община Велико Търново, Столична община, Превантивно-информационния център по ПН, София,  дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, сдружението на кметовете „Янтра 2001“ и с други дейни неправителствени организации показват, че когато се работи заедно, с доброволчески принос и в единомислие, всеки вложен лев постига най-висока степен на възвръщаемост в името на каузата. „Надяваме се повече бизнес асоциации да споделят този опит и да се организират  все по-често Дни за социална отговорност с обединяващи целия бранш кампании“, коментира още Ивана Радомирова.

Съюзът на пивоварите с нови инициативиВ продължение на утвърдените през последните години традиции на програмата за превенция СПБ заедно с асоциация „Родители“ отново издава наръчника за родители „Добре дошли в пети клас“ в 10 000 екземпляра. Специално за Международния ден за социална отговорност в София целево са разпространени 6000 образователни брошури „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“  и за първи път се излъчва телевизионна заставка в подкрепа на кампанията.

През месец октомври предстоят нови спортно-образователни събития в Пазарджик и в Рибарица, в които партньори ще бъдат съответно ГДНП и КНСБ. В рамките на ангажираността си към каузите за превенция Съюзът на пивоварите активно се включва и в международната операция EDWARD на Пътна полиция за Европейския ден без загинали на пътя.

Допълнителна информация за  превантивната програма на СПБ:

От 2010 г. Съюзът на пивоварите в България осъществява дългосрочна програма за превенция употребата на алкохол от лица под 18 година. От 2012 г. стартира инициативата "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат". Целта на кампанията е да се популяризира  семейният спорт и физическото възпитание като добра възможност за израстване, социализация,  здравословно семейно общуване и превенция подрастващите да не експериментират с алкохол.
Проектите на Съюза на пивоварите се осъществяват с доброволчески труд и със 100% целево финансиране, осигурено от пивоварните компании: ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг  България” АД, “Ломско пиво” АД.

Партньори на кампанията ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" са Столична  община, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерството на младежта и спорта, община Велико Търново, Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН) - София, сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, асоциация “Родители“, спортни клубове и неправителствени организации. Информация за кампанията може да се намери на www.pivovari.com и на сайтовете на партньорите.