Технология на пивото. Учебник за студенти

Кабзев Йовчо, Игнатов Иван.-С.:УХТ, Пловдив, 2011.-386 с.