История и развитие на пивоварната промишленост в България. Преструктуриране на индустрията 1991-2005

Съюз на пивоварите в България .- С: Акцент 96, 2006.- 216 с.

Преструктуриране на индустрията 1991 – 2005 година

През 2006 г. Съюзът на пивоварите в България съставя и публикува “История и развитие на пивоварната промишленост в България. Преструктуриране на индустрията 1991 – 2005 година”.
Книгата е посветена на тържествено честваните от пивоварната общност юбилеи - 125 години пивоварна промишленост в България, 50 години пивоварна наука, 15 години Съюз на пивоварите в България. Изданието е продължение на публикувания през 1994 г. първи том “История и развитие на пивоварната промишленост в България” (1848–1993 г.).
Издадената през 2006 г. най-нова история на пивоварната индустрия в страната включва пространна информация, данни, графики и снимков материал за пивоварните дружества в България, за производителите на пивоварни суровини, оборудване и спомагателни материали, за научните институции и звена в бранша. 
(Изданието е изчeрпано. Справки по него могат да се правят в офиса на СПБ.)