История и развитие на пивоварната промишленост в България 1848-1993

Петров, Величко. История и развитие на пивоварната промишленост в България 1848-1993: Величко Петров, Йордан Платиканов, Стамат Манчев.- С: График АМАТ, 1996.- 320 с.
Изданието предлага изключително интересни сведения за произхода и развитието на пивоварството от древността до „завладяването” на Европа.

Представен е пътят на бирата в България от създаването на първите фабрики до 1994 г., когато в страната вече съществува пивоварна промишленост, неотстъпваща в много отношения на пивоварната индустрия в Европа.

Използвани са архивни, исторически и статистически материали, лични документи, спомени, научни трудове, доклади и др.

(Изданието е изчарпано. Справки по него могат да се правят в офиса на СПБ.)