Пътеводител на българската бира

Съюз на пивоварите в България.- С: СПБ, 2014.-64 с.
Изданието може да бъде получено от офиса на СПБ.