Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия (ДПП) и система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР)

Научен колектив и Съюз на пивоварите в България – С: СПБ, 2006. – 48 с.
Ръководството може да бъде получено от офиса на СПБ.