Вие можете да повлияете. Разговаряйте с детето си за алкохола.

Съюз на пивоварите в България Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, София 2010

Научи повече (.pdf, 2MB)