Европейският проект за обществена отговорност – приоритет на саморегулацията в пивоварната индустрия. Добра практика за отговорни търговски комуникации

Съюз на пивоварите в България.-С:СПБ, 2008.-135 с.

Научи повече