Саморегулация на търговските комуникации. Пивоварната индустрия – отговорен бизнес за отговорни потребители

Съюз на пивоварите в България.- С: СПБ, 2008.-16 с.