Съюзът на пивоварите е удостоен с най-големия приз на БСК пластика „Майка България“

За 2015 г. членовете на Съюза на пивоварите отчитат  4% ръст в продажбите  и 50 млн. лева капиталови инвестиции

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) получи най-голямата награда на Българската стопанска камара (БСК) - „Майка България“ за реализация на проекти с принос към устойчивото развитие на сектора, добрите практики за корпоративна социална отговорност и издигане репутацията на отговорния бизнес в страната и чужбина. Наградата бе връчена и по повод трите юбилея, които браншът празнува тази година - 135 години пивоварна промишленост в България, 60 години пивоварна наука и 25 години Съюз на пивоварите.

Признанието отбелязва достиженията на СПБ в стратегическите за бирената индустрия направления: качества и интегритет на продуктовата категория, отговорен маркетинг и саморегулация, международно партньорство и научни изследвания. Съюзът на пивоварите е единствената браншова организация у нас, която осъществява обща за сектора програма с инициативи за социална отговорност, включваща и проект за превенция употребата на алкохол от лица под 18 г. - „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. СПБ позиционира в страната и общоевропейския иновативен проект Positive Story of Beer, фокусиран върху модерната бирена култура и преодоляването на сексиските стереотипи към категорията.

Награждаването на СПБ е повод да бъдат представени и пазарните резултати на членовете на организацията за 2015 г. През изминалата година „Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД и „Ломско пиво” АД заемат общо 93-94% от българския бирен пазар и са с 99% производствен дял от общото за страната годишно производство на пиво.

През 2015 г. шестте компании са реализирали 5 050 100 хектолитра бира или близо 4% повече в сравнение с 2014 г. Данните за разпределението на пазара по видове опаковки показват, че за втора поредна година се наблюдава лек спад в продажбите на РЕТ бутилки, чийто дял през изминалата година е малко под 60%. Делът на стъклените бутилки е близо 24,5%, а на кеговете - 5%. Продължава плавното увеличение на продажбите в кенове, които вече заемат 10,5%. През 2015 г. членовете на СПБ отново са изключително активни и в разширяването на своeто пазарно портфолио с 10 нови марки и асортимента бира и над 20 нови бутилки и кенове.

СПБ и БСКПрез 2015 г. членовете на СПБ са инвестирали 50 млн. лева в дълготрайни материални активи. Средствата са вложени в технологично оборудване, машини и апарати, изграждане на нови производствени и бутилиращи цехове, складове и логистични бази, пречиствателни станции с анаеробни инсталации за отпадни води.
За миналата година общият пазар на бира в страната възлиза на 5 300 000 хектолитра бира, което е с 2 % повече от 2014 г. Според изпълнителния директор на СПБ Ивана Радомирова ръстът в общия обем на продажбите на българския пазар през 2015 г. се дължи до голяма степен на топлото и слънчево време, както и на голямото разнообразие от нови асортименти и марки пиво. По данни на НСИ вносът на бира е нараснал с 15% в сравнение с 2014 г. Със същия процент е и увеличението в износа на пиво.

По данни на Europe Economics от производството и продажбите на бира в България годишно се генерират около 170 млн. евро данъчни приходи за фиска, от които приходите от ДДС са 50 млн. евро и от акцизи 40 млн. евро. Добавената стойност по цялата верига на бирената индустрия (от полето до чашата на консуматора) е близо 310 млн. евро. От тях 97 млн. евро се генерират директно от пивоварните компании и 154 млн. евро от секторите по веригата на доставките.