Общо отчетно-изборно събрание на СПБ

През месец февруари се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на пивоварите в България (СПБ). Редовни членове на сдружението през 2014 година са пивоварните компании “Болярка ВТ” АД, “Бритос” ЕООД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг България” АД, “Ломско пиво” АД. Асоциирани членове на СПБ са: „Малтери Суфле България” ЕООД, „Микроспектър” ООД, “Булмалц” ООД; “Айс техник” ООД, “Берил Ж” ЕООД, “Булхопс” ООД; СД “Икар Беджев и сие”, „Новосервиз” ЕООД, , „Актуал индъстрис” ООД, „КHS Загора” АД, “Растал” GmbH – Германия, Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), Университет по хранителни технологии (УХТ); инж. Петър Паунков – почетен член.

Общото събрание избра Управителен съвет в състав: Владимир Иванов – председател, Ивана Радомирова – изп. директор, Габор Бекефи, Габриела Попова, Димитър Чукарски, Марко Ниавро, Николай Младенов, Стоян Вълев.