Приносът на българските пивовари не се определя само от икономическите показатели за развитието на сектора

Съюзът на пивоварите в подкрепа на семейния спорт

Пресконференция на СПБПивоварният сектор генерира значителна добавена стойност към българската икономика чрез директната и индиректна работна заетост, високото ниво на инвестиции и плащанията към държавния бюджет. За полугодието на 2013 г. вложенията за бизнес развитие на всички членове на СПБ надхвърлят 30 милиона лева. В производството на пиво и малц са заети 2500 човека, а в свързаните сектори на доставчиците – над 8 000 човека. За производството на бира годишно се преработват около 120 000 тона пивоварен ечемик и над 450 тона натурален хмел и хмелови продукти. През 2012 г. в страната са произведени 50 хил. тона малц.

Според Ивана Радомирова, главен секретар на Съюза на пивоварите, икономическият и социален принос на пивоварните компании не се определя само от цифрите за развитието на сектора. „За нас са водещ приоритет и инициативите ни за социална отговорност: от партньорството ни със синдикатите и добрите трудови практики до проектите с принос към общността. Изключително сме удовлетворени, че продължава подкрепата на всички пивоварни дружества за кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”, която има за цел да насърчи масовия спорт и да даде алтернатива на семействата, тийнейджърите да не експериментират с алкохол. Явно усилията ни в тази посока дават резултат, тъй като по данни на агенция „Ипсос България” вече 18% от пълнолетните българи знаят за проекта, като най-голяма информираност е постигната в най-важната за нас целева група – хората между 30 – 39 години.” – коментира Радомирова.
Тази кампания на Съюза на пивоварите е единствената, чрез която България участва в платформата на Европейската комисия „Форум за алкохол и здраве”. Очакванията са инициативата на българските пивовари да бъде оценена като добра европейска практика в подкрепа на Европейската стратегия за намаляване вредите от алкохола.