96% от консумираната в страната бира е произвeдена в България

Навръх Илинден Съюзът на пивоварите отчете ръст в обемите на продажбите, но не и в приходите

На 18 юли, в навечерието на своя професионален празник – Илинден, Съюзът на пивоварите в България (СПБ) организира пресконференция, за да представи динамиката в развитието на бранша през 2012 г. и тенденциите за 2013.

Пресконференция на СПБ 18.07.13В пресконференцията взеха участие представители на всички пивоварни дружества в страната: Драган Радивоевич – председател на Управителния съвет на Съюза на пивоварите и генерален директор на „Каменица” АД, Владимир Иванов – член на УС на СПБ, Габор Бекефи – изпълнителен директор на „Карлсберг България” АД, Николай Младенов - изпълнителен директор на „Загорка” АД, Стоян Вълев – представител на „Болярка – ВТ” АД, Петър Петров – изпълнителен директор на „Ломско пиво” АД, Христо Попов – изпълнителен директор на „Бритос” ЕООД.

Високото качество на произвежданата в страната бира, инвестициите в нови продукти, логистика и оборудване, добрите практики в защита на обществения интерес са стилът и философията, определящи съвременния облик на пивоварната индустрия. Само за 2012 г. инвестициите на членовете на Съюза на пивоварите надхвърлят 68 милиона лева, а приходите за бюджета от платен акциз са 82 милиона лева.

По данни на СПБ през 2012 г. консумацията на пиво на глава от населението в България е 73 литра. За 2012 продадените количества бира на българския пазар са 5 404 000 хектолитра. Според НСИ вносът е 424 000 хл. пиво, а износът – 92 800 хл. Членовете на Съюза на пивоварите са реализирали в страната 5 084 000 хл. пиво.
„Въпреки че българският пазар на бира отчита слаб ръст през 2012 г. най-доходоносният тип опаковки – стъклените бутилки, продължава да намалява в обеми. През последните години е налице и значителен ръст на дела на продажбите през каналите за т.нар. „модерна търговия” (големи супермаркети и търговски вериги), докато продажбите в заведенията свиват значително своя дял. Ето защо ръстът в приходите от продажби на пиво е много по-нисък, отколкото ръстът в самите обеми на реализация на бира” – коментира Драган Радивоевич, председател на УС на СПБ.

Пресконференция на СПБ 18.07.13Нетипичното хладно време през летните месеци на тази година влияе негативно върху бирения пазар. Имайки предвид, че около 50% от годишните продажби на бира се генерират най-вече в периода май – август, очакванията за 2013 г. са по-скоро за лек спад в продажбите.

Членовете на Съюза на пивоварите произвеждат над 80 асортимента светло и тъмно пиво и 7 вида бирени миксове. От началото на годината те са разширили портфолиото на произвежданите в страната бири с над 30 нови разфасовки пиво, включително все по-популярните бирени миксове (комбинация от плодов сок и бира).

96% от консумираната в страната бира е родно производство. Така пивоварният сектор генерира значителна добавена стойност към българската икономика чрез директната и индиректна работна заетост, високото ниво на инвестиции и плащанията към държавния бюджет. За полугодието на 2013 г. вложенията за бизнес развитие на всички членове на СПБ надхвърлят 30 милиона лева. В производството на пиво и малц са заети 2500 човека, а в свързаните сектори на доставчиците – над 8 000 човека. За производството на бира годишно се преработват около 120 000 тона пивоварен ечемик и над 450 тона натурален хмел и хмелови продукти. През 2012 г. в страната са произведени 50 хил. тона малц.

Пресконференция на СПБ 18.07.13Според Ивана Радомирова, главен секретар на Съюза на пивоварите, икономическият и социален принос на пивоварните компании не се определя само от цифрите за развитието на сектора. „За нас са водещ приоритет и инициативите ни за социална отговорност: от партньорството ни със синдикатите и добрите трудови практики до проектите с принос към общността. Изключително сме удовлетворени, че продължава подкрепата на всички пивоварни дружества за кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”, която има за цел да насърчи масовия спорт и да даде алтернатива на семействата, тийнейджърите да не експериментират с алкохол. Явно усилията ни в тази посока дават резултат, тъй като по данни на агенция „Ипсос България” вече 18% от пълнолетните българи знаят за проекта, като най-голяма информираност е постигната в най-важната за нас целева група – хората между 30 – 39 години.” – коментира Радомирова.

Тази кампания на Съюза на пивоварите е единствената, чрез която България участва в платформата на Европейската комисия „Форум за алкохол и здраве”. Очакванията са инициативата на българските пивовари да бъде оценена като добра европейска практика в подкрепа на Европейската стратегия за намаляване вредите от алкохола.

Допълнителна информация за СПБ:
Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на всички бирени компании в страната. Производствено-техническият капацитет на членовете на СПБ включва: 8 завода за производство на бира, собственост на: ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД; 2 самостоятелни предприятия за производство на малц, една фабрика за производство на хмелов гранулат, 2 бирарии-минипивоварни, два научни института и 11 фирми-доставчици на материали и оборудване за пивоварната индустрия.
От 1996 година св. Пророк Илия е обявен за патрон на пивоварите в България, а Илинден – 20 юли, за официален празник на пивоварната промишленост. В народопсихологията на българите, св. Пророк Илия е свързан с надеждата земята да дава много плодове и да има вода и други питиета до насита за народа. По стара българска традиция на Илинден се е приготвяло пиво, от което човек не се напива.
За повече информация: www.pivovari.com