Малките и средни предприятия – основен двигател на пивоварната индустрия

Този месец Европейският съюз и неговите държави-членки отбелязаха 20 години от създаването на единния пазар и организираха седмицата на малките и средни предприятия (МСП). Пивоварите на Европа се присъединиха към честванията и направиха анализ на развитието на пивоварната индустрия в ЕС и на приноса й за икономическия растеж и заетостта, наблягайки на важната роля на МСП в това развитие.

Благодарение на единния пазар европейските потребители имат достъп до пълното разнообразие и избор на пиво в Европа, което включва около 120 видове бира и 40 000 марки. У нас производственото портфолио на членовете на Съюза на пивоварите в България включва над 80 асортимента и марки пиво, като само през тази година на пазара се появиха 14 нови такива. През последните години производството на пиво в страните от ЕС е около 380 милиона хектолитра годишно. Именно възможността за пивоварите да направят своите продукти достъпни за всички европейски потребители е основна причина Европа да се намира в челните редици на световната пивоварна индустрия от гледна точка на своя опит и на иновациите си.

40% от производството на бира в ЕС е съсредоточено в ръцете на 3500 малки и средни предприятия. В Германия има 1315 пивоварни компания с пряка работна заетост 27 408 човека, което й отрежда заслуженото първо място по тези показатели. На второ и трето място са съответно Великобритания с 936 пивоварни и 18 148 заети в пивопроизводството и Франция, където пивоварните са 440, а работещите в тях – 3600 човека. Извън страните от ЕС, Швейцария е с най-голям брой пивоварни – 432.

За страните от ЕС на Балканския полуостров тези цифри са доста по-скромни: в Румъния оперират 15 пивоварни компании с 6400 човека, в Гърция – 15 пивоварни с 1900 заети и в Хърватска – 6 пивоварни с 1600 заети.

По данни на Съюза на пивоварите в България с днешна дата производственият капацитет на бранша включва 6 пивоварни компании, от които 2 имат статут на независими малки пивоварни с годишно производство под 200 000 хектолитра и 4 минипивоварни. В страната в сектора „Производство на пиво и малц” работят общо 2400 човека, от които в МСП - 238 работници и служители.

Съюзът на пивоварите в България е член на Пивоварите на Европа от 2008 г. и активно участва във всички политики на организацията. Пиер-Оливие Бержерон, генерален секретар на Пивоварите на Европа, заяви, че "пивоварната индустрия в ЕС публично се ангажира с подкрепа на стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Фактът, че фокусът наново е обърнат към МСП, е положителен за стимулиране на икономическия растеж и стремежа за постигане на пълна заетост. Това ще помогне на европейските пивовари, които произвеждат бира във всяка държава-членка на ЕС, да допринесат значително за икономическото възстановяване на икономиката на стария континент ."