67% от предприятията в пивоварната индустрия са с технологични иновации

Иновативни подходи повишават антиоксидантното съдържание в кехлибарената напитка

Според данни на Националния статистически институт 50 % от предприятията в пивоварната индустрия се определят като иновативни с въведени технологични, организационни и маркетингови иновации. 67 % от предприятията в бранша са с технологични иновации.

За качеството на бирата огромно влияние имат именно технологиите. В подкрепа на това говорят резултатите, получени от проучване на Център по биология на храните, София. Предварителните изследвания за установяване на промяната в антиоксидантното съдържание в хода на производството на бира, показват че до голяма степен количеството на антиоксиданти в пивото се дължи на суровините - разнообразните сортове хмел, пивоварния ечемик и получавания от него малц, щамовете дрожди (популярни като „бирена мая”).

Както и при останалите натурални храни, в бирата се съдържат различни по своята природа и значение вещества – протеини, аминокиселини, витамини (особено от групата В), антиоксиданти, полифеноли, минерали, фибри и др. Известно е, че антиоксидантите участват в превенцията и терапията на около 100 вида болести. Интересно е, че в бирата се откриват повече антиоксиданти от измерените в някои плодове и зеленчуци като банани и моркови. При това антиоксидантите в пивото се намират във водоразтворимо състояние и са напълно и лесно усвоими от човешкия организъм.

Над 90% от първоначалното количество антиоксиданти в бирата се набавя от малца. Това е следствие от един забележителен факт – малцуването повишава около 10 пъти антиоксидантния капацитет на използвания ечемик. В крайна сметка различията в суровините обуславят и вариациите в съдържанието на антиоксидантите при пивопроизводството.

Огромно влияние за качествата на съставките имат технологиите. Проучването позволява да се индентифицират няколко ключови процеса на редукция на антиоксиданти, както и такива, при които се наблюдава образуване на нови полезни за хората съединения. Например, при отлежаване на пивото за ферментация, дрождите увеличават съдържанието на антиоксиданти около 50%. Степента на нарастване зависи от типа на дрождите, което открива добри перспективи за подобряване на качеството на бирата.
Развитието на изследванията в тази област спомагат за изясняване на някои важни страни на пивоварния процес. Те могат да бъдат основа за разработване на иновации за подобряване на технологиите за производство, както и на усъвършенствани критерии за подбор на суровини. Данните от проучването ще могат директно да бъдат приложени в практиката. Те ще разширят иновативните подходи в пивопроизводството за обогатяване качествата на бирата.

За повече информация:

д-р Сергей Иванов
Център по биология на храните
Тел. 0886377338