Над 300 предложения се конкурираха за слоган на превантивната кампания „Родители, разговаряйте с детето си за алкохола”

Уважаеми колеги,

Приключи конкурсът за послание (слоган) на кампанията за превенция употребата на алкохол от лица под 18 години – „Родители, разговаряйте с детето си за алкохола”, организиран от Съюза на пивоварите в България в партньорство с ПИЦ, София. Идеята на тази социална инициатива е да помогне на родителите да мотивират децата си да изберат спортните занимания и здравословния начин на живот, а не алкохола. 

Бяха получени над 300 предложения за слоган на кампанията с автори от цялата страна на възраст от 21 до 76 години.

На 13 и 21 март 2012 г., независимо жури в състав: Мариана Брашнарова – Българска ассоциация на комуникационните агенции (БАКА), Елена Георгиева – EURO RSCG, Александрина Алексова – Дневен консултативен център за деца, юноши и родители (ПИЦ, София), Стефан Серезлиев – Нов български университет (НБУ), Ивана Радомирова – Съюз на пивоварите в България (СПБ), проведе две заседания, за да отличи най-добрите предложения. 

Журито се водеше от следните основни насоки при избора на посланието:

  • Креативност
  • Релвантност
  • Краткост и яснота
  • Насоченост към родителите, които да мотивират децата си да изберат спортните занимания като алтернатива на експериментирането с алкохол от непълнолетни, което е основна цел на кампанията
  • Авторите да са навършили 21 години

Първа наградакарта за спортуване за половин година или равностойността й от 350 лева получава Невяна Костова, гр. София, за слогана

„Спортът е по-добрият начин децата да пораснат.”

Втора награда – тримесечна карта за спортуване или равностойността й от 200 лева получава Велислава Райдовска, Смолян, за слогана

„Научи ме да спортувам.”

Трета награда – едномесечна карта за спортуване или равностойността й от 70 лева получава Веселина Веселинова, Холанд, САЩ, за слогана

„Винаги е време за спорт.”

Победителят и финалистите са обявени във Фейсбук групата „Българско бирено общество”, на уебсайта www.pivovari.com и в медиите.

Авторът на печелившото предложение ще бъде представен на публичните събития по проекта, а всички участници в конкурса са чакани гости на предстоящите през годината спортни инициативи, организирани под мотото «Спортът е по-добрият начин децата да пораснат.»