Пивоварите на Европа обявиха пред Европейския парламент своите ангажименти и инициативи за борба срещу злоупотребата с алкохол

В България, посланието от кампанията „Родители, разговаряйте с децата си за алкохола”, е достигнало до 13% от пълнолетното население

Пивоварите на Европа, представляващи над 3500 производители на бира на стария континент, на специално събитие в Европейския парламент, обявиха своята стратегия с публични ангажименти в подкрепа на действията на европейските власти за намаляване злоупотребата с алкохол. Домакини на събитието в Брюксел бяха евродепутати от Бирения клуб и официалното издание на парламента - списание „Parliament”.

Пивоварите се ангажират да предприемат съгласувани и измерими действия в три ключови направления: подобряване информираността на потребителите, осигуряване на отговорно рекламиране на бира в социалните медии и кампании за намаляване злоупотребата с алкохол, в съответствие с очакванията на гражданите и официалните институции на ЕС. Тези нови публични ангажименти на пивоварите са в продължение на инициативите им към платформата Форум за алкохол и здраве, под егидата на Европейската комисия.

Деспина СпароуПриносът на Пивоварите на Европа към Форума за алкохол и здраве, ще бъде оценяван ежегодно, в съответствие с най-добрите практики. За да подчертаят, че напредъкът по изпълнението на стратегията вече e факт, Пивоварите на Европа внесоха във Форума единия от ангажиментите си за регулиране рекламите за бира в социалните медии. Посочените в документа доброволни задължения, които ще станат публично достояние чрез сайта на Европейската комисия, ще спомогнат да се гарантира отговорното рекламиране на бира във Фейсбук и новите медии.

Деспина Спаноу, председател на Форума за алкохол и здраве и съветник на Джон Дали, комисар по въпросите на здравето и защита на потребителите, приветства новите инициативи на пивоварите и тяхната ангажираност към Стратегията на ЕС за намаляване вредите от алкохола. Тя призова за динамичен подход на всички заинтересовани страни, за да се постигне висока обществена информираност и да се предпазят децата и подрастващите от употребата на алкохолни напитки. Според нейните думи, от 212 изпълнени до момента ангажимента към Форума, над 1/3 са реализирани от Пивоварите на Европа. „Трябва да призная, че това е доста впечатляващо и всеки би се съгласил с това.” Подчертавайки ролята на доброволния подход, партньорството и саморегулацията, Спаноу добави, че с тези механизми може да се постигне повече и за по-кратко време, отколкото ако се тръгне по законодателен път.

Ренате СомерДомакинът на събитието, евродепутатът Ренате Сомер, която през 2011 година внесе проекта за Регламент за предоставянето на информация за храните на потребителите, също подчерта важността от участието на всички заинтересовани страни в борбата срещу злоупотребата с алкохол. „Kъм момента, във всички страни на ЕС има пространно законодателство, свързано с алкохола. Добавянето на нови нормативни актове няма да помогне, ако обществото не спазва съществуващите разпоредби.” Тя подчерта значението на информационните и образователни кампании за намаляване вредите от алкохола и посочи, че европейските институции трябва да имат поддържаща функция, да събират данни и да популяризират най-добрите практики.

По време на срещата в Европейския парламент беше обявено, че националните организации на пивоварите в България, Белгия, Чехия, Кипър, Дания, Германия, Италия, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Холандия и Великобритания са представили своите планове за действие и конкретни инициативи в подкрепа на стратегията с публични ангажименти на Пивоварите на Европа. С оповестените действия, българските пивовари ще продължат образователната кампания за превенция употребата на алкохол от лица под 18 години „Родители, разговаряйте с децата си за алкохола”.

През тази година Съюзът на пивоварите ще разшири инициативите, като подпомогне родителите да мотивират децата си да изберат спортните занимания и здравословния начин на живот, а не експериментирането с алкохол. За целта, ще бъдат организирани образователни и публични спортни събития за цялото семейство. В момента тече конкурс за послание, което да предава основната идея на проекта и да стане мото на тазгодишното му издание. Според национално представително проучване на агенция „Синовейт България”, само в периода октомври – декември 2011 посланията на кампанията са достигнали до 13% от пълнолетното население на страната.

За Пивоварите на Европа:
За повече от половин век Пивоварите на Европа, със седалище в Брюксел, е гласът на бирената индустрия пред европейските и международни институции. Организацията обединява националните асоциации на пивоварите от страните на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Турция. Съюзът на пивоварите в България е член на организацията от 2008.

За Съюза на пивоварите в България:
Съюзът на пивоварите в България е представителната организация на производителите на бира, малц и хмел в страната. Членове на сдружението са „Болярка ВТ” АД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД и техните доставчици на суровини, оборудване и материали.

За Европейския Форум за Алкохол и Здраве
Европейският Форум за алкохол и здраве е платформа на ЕК, където участниците могат да дискутират, да сравняват различните подходи и да осъществяват инициативи за намаляване злоупотребата с алкохол. За да станат членове на Форума за алкохол и здраве, организациите трябва да отговарят на определени изисквания и да поемат един или повече конкретни ангажимента за действие. Пивоварите на Европа са член-учредител на Форума и са реализирали над 70 конкретни доброволни инициативи за намаляване вредите от алкохола. Съюзът на пивоварите в България е единствената организация от страната, която участва с конкретни ангажименти в платформата.