Конкурс за послание

КОНКУРС ЗА ПОСЛАНИЕ (СЛОГАН) НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ОТ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ – „РОДИТЕЛИ, РАЗГОВАРЯЙТЕ С ДЕТЕТО СИ ЗА АЛКОХОЛА”

Съюзът на пивоварите в България в партньорство с Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София, обявяват конкурс за послание (слоган) на Кампанията за превенция употребата на алкохол от лица под 18 години – „Родители, разговаряйте с детето си за алкохола”.

Избери спортаПосланието трябва да e кратко и да предава основната идея на кампанията – да помогне на родителите да мотивират децата си да изберат спортните занимания и здравословния начин на живот, а не алкохола.

Победителите ще бъдат избрани от независимо жури по следните критерии:

1. Креативност на текста.
2. Релевантност към темата.

Журито включва представители на организаторите и професионалисти по интегрирани комуникации.

Награди

Отличеният с първа награда ще получи карта за спортуване за половин година или равностойността й от 350 лева.

Авторът на посланието, класиран на второ място, ще получи тримесечна карта за спортуване или равностойността й от 200 лева.

Авторът на посланието, класиран на трето място, ще получи едномесечна карта за спортуване или равностойността й от 70 лева.

Изпратете Вашите предложения от 15-и до 29-и февруари на имейл izberisporta@pivovari.com, заедно с трите си имена, телефон, населено място и възраст – навършени години.

Условия за участие в конкурса:

Участниците в конкурса трябва да са навършили 21 години. При представяне на невярна информация участникът се дисквалифицира. Няма да се допускат съобщения, които нарушават добрите нрави. Организаторът ще публикува във фейсбук групата на Съюза на пивоварите в България само послания от автори, които отговарят на условията на конкурса.

Повече за конкурса можете да научите във Фейсбук