Пивоварната индустрия в Европа – устойчива и в условията на криза

България е в златната среда на европейската бирена индустрия

Пивоварите на Европа публикуваха годишния анализ на Ърнст енд Янг за приноса на пивоварната индустрия към икономиката на Европа през 2010 г. Докладът представя обобщени данни за 27-те държави - членки на Европейския съюз плюс Хърватия, Норвегия, Швейцария и Турция.

Въпреки негативния ефект от икономическата криза, довел до 8% спад в консумацията на бира в европейските страни, добавената стойност от производството и продажби на пиво се изчислява на 50 милиарда евро. Независимо от увеличението на данъците върху пивоварната индустрия и стагнирания пазар, приходите към държавните бюджетите на страните от ЕС, възлизат на 50,6 милиарда евро, което е с 6% по-малко от 2008 година. Спадът в продажбите на бира в магазинната мрежа е само 4%, за разлика от консумацията в заведенията и хотелските комплекси, където е отчетен спад от 15%. Благодарение на бранша пряката и непряка работна заетост в страните от ЕС е над 2 млн. работни места, което е 1% от всички работни места в Европа.

Европейският съюз остава един от световните лидери по производство на пиво с впечатляващите 403 млн. хектолитра, но все пак отстъпва първото място на Китай - с годишно производство от 466 млн. хектолитра. За Русия тази цифра е 101 милиона хектолитра, за САЩ – 207 млн. хектолитра. Според доклада на Ърнст енд Янг негативният ефект от кризата по-силно е усетен върху бирения пазар в страните от Източна Европа, в сравнение със старите страни, членки на Европейския съюз. Основната причина за това е покупателната способност и нагласа на потребителите. В тази връзка, за да си купи един литър бира от магазина, средностатистическият европеец трябва да работи 8 минути, докато българинът – 47 минути, румънецът – 30 минути, словенецът - 15 минути.

България остава в златната среда на европейската бирена индустрия по отношение консумацията на бира и общото развитие на сектора. През последните години изпитата бира на глава от населението в Европа е 67-70 л., колкото е и в България. Данните сочат, че по този показател сме на 18-то място. За региона с най-високо потребление е Словения – 82 литра, следвана от Румъния – 78 л., Хърватия – 74 литра, Гърция – 36 литра. В първата тройка по консумирана бира на глава от населението продължават да са Чехия, Германия и Австрия.

Приходите от родните пивовари за държавния бюджет се изчисляват на 152 милиона евро. По веригата на доставките българските производители на бира са вложили над 139 млн. евро, от които 26 млн. евро в покупки на ечемик, малц и хмел, 33 млн. евро в опаковки и етикети, 27 млн. евро в дълготрайни материални активи.

За разлика от другите европейски страни, през 2010 г. работната заетост в пивоварната индустрия в страната се е увеличила със 17 % в сравнение с 2008 г. Индиректната работна заетост в непосредствено свързаните сектори на доставчиците се изчислява на около 5 200 работни места, от които една трета са в земеделието - 1702 човека.