Европейските пивовари подпомагат реализирането на обществено-полезни дейности

Пивоварната индустрия в Европейския съюз осигури 1 млрд. евро за последните пет години

Днес в Малта започна годишната среща на Пивоварите на Европа. В първия ден на форума беше представено проучване за приноса на пивоварната общност в Европейския съюз в реализирането на 8000 проекта за спонсорство и обществено-полезни прояви. Общата стойност през последните пет години на подкрепените от европейските производители на бира инициативи възлиза почти на 1 милиард евро, според актуално изследване на Спонсоршип айдиас (Sponsorship Ideas) и Европейската асоциация за спонсорства.

„В момент на политика на рестрикция на публичния бюджет заради икономическата криза, обществено-полезните събития имат нужда от подкрепа от частния сектор повече от всякога, включително и от производителите на бира, които винаги са имали съществена социална, културна и икономическа роля в Европа през вековете”, убеден е Пиер-Оливър Бержерон - главен секретар на организацията Пивоварите на Европа, която представлява 3300 пивоварни на стария континент

Редица обществено-полезни дейности, свързани със спорта, изкуствата, културата, благотворителността зависят от партньорството на европейските пивопроизводители. Въпреки, че в медиите доминира информацията за мащабни спортни инициативи, те представляват само 12% от всички проекти. 62% от събитията, реализирани с подкрепата на производителите на бира, се осъществяват на локално и регионално ниво, уточнява първото по рода си проучване на Sponsorship Ideas.

Според П.О. Бержерон: ”Европейските пивоварни са традиционно близки до местните общности и играят роля в осигуряването на социалното им и културно благополучие и развитие. Осемте хиляди примера за обществена ангажираност на бирените компании показват и значителният принос, който този тип на подкрепа донася за организаторите на събитията, гражданите и на самата индустрия.”

Статистиката показва, че 928,079,225 евро за последните пет години са вложени в разнообразни дейности в сферата на изкуствата, културата, нововъведенията, науката и спорта. Паралелно с това пивоварните компании организират и кампании срещу шофирането след употреба на алкохол, както и проекти за превенция на злоупотребата с алкохол в защита на обществения интерес.

Проучването показва, че в 36% от случаите социалната ангажираност на производителите на бира е насочена в подкрепа на местни инициативи, а в 48% – на регионални. Този принос добре се разбира от съответните общности и 89% от хората високо го оценяват. Едва 11% от обществото мисли, че за дадено събитие може лесно да се замени спонсорството от пивоварните и то да се осъществи с друг спомоществовател.

Българските пивопроизводители също имат съществен принос за реализирането на редица обществено-значими проекти в различни сфери. Благодарение на активната им гражданска позиция и отговорност само за последните две години в страната са реализирани над 100 инициативи с тяхна подкрепа.

Съюзът на пивоварите на наскоро проведена конференция на КТ „Подкрепа” по дейността „Социален одит” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публично представи добрите си практики за прозрачност и отчетност на социалните инициативи и добрите практики на пивоварните компании – членове на организацията.

Проучването на Sponsorship Ideas събра данни за спонсори и инициативи, реализирани чрез подкрепа от пивоварната индустрия. В същото време допитването анализира мнението на обществото за ефекта от финансирани от пивоварите спортни събития. Докладът е достъпен на: Supporting local communities: Assessing the contribution of Europe’s brewers http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp