Пивоварният бранш е избран от КТ ”Подкрепа” за водещ в социалната отговорност

Прозрачност и отчетност са ключови принципи в политиките на Съюза на пивоварите

Пивоварният бранш в страната е секторът, който подхожда най-активно и организирано към въвеждането на политики за социална отговорност. Това стана ясно по време на стартирала на 26 май двудневна конференция на КТ „Подкрепа", която има за цел да представи водещи социални практики и инициативи в различните индустрии в страната.

По време на откриването на конференцията президентът на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев изказа мнението, че определя пивоварния бранш за един от малкото, които се отличават с по-различен манталитет на индустриалните отношения.

Пивоварният сектор е избран за пилотен в прилагането на добри практики за корпоративна социална отговорност, стана ясно още по време на събитието. Индустрията е избрана за такава от независим експертен състав и въз основа на 12 ключови критерия. Сред тях са дългогодишно сътрудничество между синдикати и работодатели и наличие на браншов колективен трудов договор, разпростирането на действието му върху всички предприятия от бранша, членство на работодателските и синдикални организации в национално признати профсъюзни организации, подписан Етичен кодекс между социалните партньори, многонационални компании в бранша, реализиране на проекти със социална насоченост и стандарти за тяхното отчитане и др.

Покриването и изпълнението на всеки един от тези показатели е доказателство за отговорност, прозрачност, отчетност и социална ангажираност на секторно ниво, категорични са синдикатите.

Освен че вече над 17 години има активен диалог между социалните партньори, пивоварният бранш е единственият към момента, който за втори път стартира процедура за разпростиране на БКТД върху всички компании от сектора. Това на практика означава, че договорените предимства за служителите, регламентирани с колективния договор, важат и за фирмите, които не членуват в Съюза на пивоварите.

Приобщаването към национални и европейски работодателски организации е доказателство за прозрачност и законосъобразност в дейността на всяка една от компаниите. Това е и показател, че фирмите ясно се разграничават от тези в „сивата" икономика.

Като предимство за пивоварния сектор се отчита и ролята на мултинационалните компании. Световни лидери в пивопроизводството са инвеститори в българските пивоварни. Днес те заемат 87% от пазара на бира в страната. Това доведе до съчетаването на европейските индустриални отношения и технологии със 130 години традиции в родното пивоварство, а крайният резултат е високо качество изцяло в полза на българския консуматор.

Пивоварният бранш е изключително активен в организирането на проекти и кампании в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО). Инициативите са насочени към отговорната консумация, превенция употребата на алкохол от лица под 18 г., адресирани към родителите обучения и консултации, отговорно шофиране без алкохол, информационна кампания за съставките и качествата на бирата, базирана на научни изследвания, саморегулация на маркетинг комуникациите. През 2009 и 2010 г. Съюзът на пивоварите в България е изпълнил конкретни проекти в контекста на отговорностите към потребителите и обществото на обща стойност над 240 000 лева. Финансирането е осигурено целево от членуващите в Съюза компании за производство на бира и от бюджета на организацията. Паралелно с това всяка пивоварна компания също реализира собствени програми за устойчиво развитие, подчинени на принципите за КСО.

Подписаният през м. май 2011 нов БКТД затвърждава корпоративната социална отговорност (КСО) като задължителна норма в цялостната политика на пивоварните компании. Социалният диалог в бранша не остава незабелязан. Усилията на страните в този процес се оценяват и насърчават от Икономическия и социален съвет в страната, който в свой анализ на тема „Социалният одит – опит и перспективи за развитие" от м. декември 2010 г. прави констатацията, че само Браншовият съвет за социално партньорство в пивоварната промишленост провежда секторен социален диалог по въпросите на КСО.

Членове на Съюза на пивоварите в България са: „Болярка ВТ" АД, „Загорка"АД, „Каменица" АД, „Карлсберг България" АД, „Ломско пиво"АД. Повече информация на www.pivovari.com