Родителите търсят подкрепа как да говорят с децата си за алкохола

Това доказва социологическо проучване - част от кампания за превенция употребата на алкохол от тийнейджъри

За възрастните алкохолът е сред опасностите, които дебнат децата. Сред множеството “по-съществени” рискове обаче - наркотици, лошо влияние на средата и т.н., родителите го приемат като “по-малката беля”. Според тях алкохолът е по-скоро опасен заради последиците, до които може да доведе – инциденти, зависимост, въвличане в престъпление, застрашаване здравето и живота на децата. Това са само част от изводите от социологическо изследване на агенция „Синовейт”, направено по поръчка на Съюза на пивоварите.

Проучването е свързано с кампанията „Родители, вие можете да повлияете. Разговаряйте с децата си за алкохола”, стартирала през 2010 г. по инициатива на Съюза на пивоварите съвместно с Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите, София. Проектът е насочен към превенция употребата на алкохол от лица под 18 г.

Ключов аспект на изследването е да идентифицира какви дейности, послания и комуникационни канали са най-ефективни за повишаване информираността на родителите в този контекст. Сред целите на анкетите е и да се разбере какво е отношението на родителите към консумацията на алкохол от тийнейджърите, как те възпитават децата си, говорят ли с тях по темата, какви са притесненията им да я дискутират, знаят ли как да повлияят върху решението на подрастващите, какви са очакванията им към институциите и обществото.

Социологическото проучване е реализирано с родители на деца на възраст между 12 и 18-годишна възраст от София. Участниците в интервютата споделят, че извън семейството нямат контрол над консумацията на алкохол от децата. Според тях срещата на тийнейджърите с алкохола е неизбежна. Това, което ги провокира да се чувстват безпомощни, е и убеждението, че обществото е безразлично и не противодейства достатъчно на употребата на алкохол от непълнолетни. Като негативен пример посочват, че подрастващите безпроблемно купуват алкохол от магазини и заведения, включително и до училищата.

Повечето от интервюираните признават, че чувстват неудобство да обсъждат темата за алкохола с децата си, не знаят как точно да провокират разговор или пък се страхуват, че настойчивостта им ще ги дистанцира от подрастващите. Възрастните споделят, че са отворени към източници на информация по отношение на превенцията на алкохол. Сред най-подходящите за това те посочват медиите, организации с име и доказан професионализъм в областта, съвети от специалисти и психолози.

Предвид нагласите и емоциите на родителите, проучването дава насока за три стъпки, които биха помогнали на възрастните да повлияят върху решението на тийнейджърите. Първата от тях е да запознаят децата си с вредите от алкохола, базирайки се на статистика и конкретни ситуации. Втората - да следят дали децата им употребяват алкохол. Третата - да подкрепят тийнейджърите да направят правилен избор и да не експериментират с алкохол.

Консултация с професионалисти по въпросите на превенцията и алкохола родителите вече могат да получават на информационната линия 0888 991866. Тя стартира по идея на НПО „Солидарност” с подкрепата на Съюза на пивоварите. Мотото й е „Да поговорим трезво за алкохола”, а основната й цел е да улесни диалога между родители и тийнейджъри.

Получените изводи вече са залегнали в програмата на кампанията „Родители, вие можете да повлияете” за 2011 г. Статистиката отчита, че за периода юни – декември 2010 г. проектът е постигнал 15% разпознаваемост сред пълнолетното население на страната. Тези показатели са най-високи за Пловдив - 23%, София - 20%,Варна – 19%.